Kvalifikācijas celšana ne tikai jauna karjeras iespēja, bet arī biznesa prioritāte krīzes situācijā

Pasaulē, kurā pārmaiņas ir nemainīgas, pastāvīga vajadzība ir apgūt jaunas prasmes, iegūt zināšanas un iegūt kvalifikāciju, kas ir būtiska mūsdienu tirgū. Plaukstošā digitālā ekonomikā pieprasījums pēc kvalificētiem speciālistiem, kuriem ir gan tehniskas, gan analītiskas prasmes, stimulē darba vietu radīšanu un rada konkurenci starp darba devējiem, kuri vēlas iegūt vērtīgus talantus.

Šādā konkurētspējīgā un laika trūkuma apstākļos tiešsaistes mācīšanās cilvēkiem nodrošina instrumentus, lai pievienotu vērtību pašreizējai prasmju kopai un paplašinātu redzesloku bez laika vai vietas ierobežojumiem.

Arī “Biznesa Akadēmija” piedāvā plašu klāstu ar tiešsaistes un neklātienes semināriem, nodrošinot, ka ikvienam ir ērta iespēja gūt jaunas zināšanas.

Apmācības neklātienē nozīmē, ka dalībnieks patstāvīgi apgūst mācību vielu pēc elektroniski saņemtajiem materiāliem, pasniedzējs pieejams konsultācijām e-pastā vai videokonferences režīmā, bet tiešsaistes semināri nozīmē, ka apmācības notiks videokonferences formātā – pēc dalībnieka vēlmēm pieejams gan pilnais režīms ar iespēju divpusējai komunikācijai ar pasniedzēju un citiem apmācību dalībniekiem, gan arī tikai skatītāja režīms.

Arvien nozīmīgāku lomu ieņem pārkvalifikācija. Tā vairs nav tikai iespēja atklāt jaunus talantus un jebkurā vecumā apgūt citu profesiju, bet arī nodrošināt, ka mūsu zināšanas un prasmes būs vajadzīgas daudz vairāk darba devēju Latvijā. Arī vadītāji arvien biežāk pārkvalificēšanos uzskata par steidzamu biznesa prioritāti. Uzņēmumiem vajadzīgās prasmes mainīsies, un tas nopietni ietekmēs tieši tavas karjeras iespējas. Plašāka informācija par pārkvalifikācijas apmācībām un pieteikuma forma: http://www.registreties.lv/parkvalifikacija.

Ikvienam ir iespēja pieteikties biznesa semināriem un izvēlēties sev piemērotāko apmācību kursu, sākot no lietvedības un mārketinga beidzot ar psiholoģiju un komunikāciju. “Biznesa Akadēmija” piedāvā plašu apmācību klāstu – vairāk kā 50 programmas – ar iespēju iegūt zināšanas un profesionālās prasmes attālināti.

Plašāka informācija par apmācībām un pieteikuma forma: http://registreties.lv/apmacibas.

Komentāri