Valsts kontrole aicina prokuratūru izvērtēt VARAM iepirkumus – aizdomas par mākslīgu sadārdzinājumu

Valsts kontrole (VK) secinājusi, ka nav iespējams pārliecināties par Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) izdevumiem 39 891 eiro apmērā, kas tika paredzēti, lai konsultētos ar sabiedrību par administratīvi teritoriālās reformas sagaidāmo rezultātu, ekonomisko pamatotību, kā rezultātā VK aicinājusi prokuratūru izvērtēt atklātos faktus un to, vai komersantam samaksātie līdzekļi patiešām izlietoti ekonomiski.

Kā zināms, pērn augusta sākumā reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce (AP!) uzsāka tikties ar Latvijas iedzīvotājiem, lai skaidrotu pašvaldību reformu. Iedzīvotāji tika aicināti piedalīties diskusijā un uzdot jautājumus ministram klātienē, tādējādi noskaidrot būtiskāko gan par pieejamajiem pakalpojumiem, gan arī par teritorijas attīstības perspektīvām. Daļu tikšanos VARAM organizēja pati, daļu – desmit pasākumus – uzticēja ārpakalpojuma organizatoram, ar kuru jau 2018. gadā bija noslēgts līgums par dažādu ministrijas pasākumu organizēšanu.

Valsts kontrole nesen revīzijā atklājusi, ka neatkarīgi no iedzīvotāju tikšanās vietas visās uzrādītajās tāmēs ir identiska kopsumma par vienu šādu pasākumu – 3460,95 eiro ar PVN, nedaudz atšķiroties izdevumu pozīciju apmēriem. Komersanta izrakstītajos rēķinos ir norādīta tikai kopsumma, savukārt VARAM nav uzskatījusi par nepieciešamu kaut izlases kārtā pārbaudīt tāmē iekļauto izdevumu pamatotību. Tādējādi ne revidentiem, ne sabiedrībai nav iespējams pārliecināties, vai 39 891 eiro, kas šim komersantam samaksāts 2019. gadā, ir izlietots ekonomiski.

Lai arī pirms katra pasākuma organizēšanas VARAM saskaņoja pasākumu organizētāja sagatavoto tāmi, nevienā gadījumā netika pieprasīti rēķini par konkrētām izmaksām. Pasākumu organizētājs nodrošināja tikšanos ar iedzīvotājiem plānošanu un organizēšanu, diskusiju vadīšanu, pasākumu reklāmu un publicitāti, telpu nomu un tehnisko aprīkojumu. Valsts kontrole, veicot revīziju, komersantam lūdza iesniegt telpu nomas, moderatora, publicitātes un citus pasākuma organizēšanas izdevumus pamatojošus dokumentus. No saņemtajiem rēķiniem konstatēts, ka katra pasākuma visa summa pārskaitīta pavisam citam komersantam, kas vienlaikus ir masu medijs. Arī šī komersanta izrakstītajos rēķinos ir norādīta tikai kopsumma, kas katrā izlasē iekļautā pasākuma gadījumā ir 3460,60 eiro ar PVN.

Visās desmit pasākumu organizētāja iesniegtajās un VARAM saskaņotajās tāmēs maksa par telpu nomu un tehnisko nodrošinājumu svārstās robežās no 363 līdz 787 eiro (ar PVN 21 %) vienam pasākumam.

Revidenti izlases veidā pārbaudīja šo izmaksu pamatotību un konstatēja, ka, piemēram, Mālpilī, kur tikšanās ar iedzīvotājiem notika Mālpils novada kultūras centrā, maksa par telpu un inventāra nomu divu stundu pasākumam atbilstoši cenrādim ir 85 eiro (ar PVN 21%), bet ministrija saskaņā ar tāmē norādīto summu komersantam par to samaksājusi 787 eiro, kas ir deviņas reizes vairāk.

Vienlaikus vaicājot par to, pašvaldības atzinušās, ka par telpu nomu vai citiem pakalpojumiem tikšanās nodrošināšanai ar iedzīvotājiem samaksa neesot prasīta, uztverot to kā VARAM rīkotu pasākumu. Tad kur radušās šādas izmaksas?

Izskatās, ka VARAM ministrs Pūce ne tikai noraida jebkuru kritiku par novadu reformu, uzsverot, ka administratīvi teritoriālās reforma tiek īstenota atbilstoši Eiropas Vietējo pašvaldību hartas principiem, lai gan pat Eiropas eksperti ir norādījuši uz pretējo, bet arī, iespējams, pamanījies nosmelt krējumu no reformai atvēlētajiem līdzekļiem.

Valsts kontrole paziņojusi, ka vērsīs prokuratūras uzmanību uz revīzijā atklātajiem faktiem, kas revidentiem liedza iespēju pārliecināties, vai tikšanās ar iedzīvotājiem par administratīvi teritoriālās reformas jautājumiem organizēšanai komersantam samaksātie līdzekļi patiešām izlietoti ekonomiski. Tikmēr VARAM un Pūce gan kavējas ar skaidrojumu – vai tiešām novadu reformas aizsegā notikuši arī nelikumīgi iepirkumi?

Foto: F64

Komentāri