Sauc pie atbildības ministrijas amatpersonu par pārkāpumiem ATR informatīvās kampaņas iepirkumā

“Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) ir pieņēmis lēmumu administratīvā pārkāpuma lietvedības ietvaros saukt pie administratīvās atbildības Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atbildīgo amatpersonu, kuras darbībā saskatīti pārkāpumi, rīkojot vienu no ārpakalpojuma iepirkumiem administratīvi teritoriālās reformas (ATR) informatīvajai kampaņai,” informē Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas vadītājs Kaspars Ģirģens, pēc kura iniciatīvas tika pievērsta IUB uzmanība šīs kampaņas iepirkumu atbilstībai Publiskā iepirkuma likumam.

Ģirģens ar IUB lēmumu arī vērsīsies Valsts kontrolē ar aicinājumu savas komptenences ietvaros lemt par to, vai šajā gadījumā nav piemērojama zaudējumu piedzīšanas procedūra no vainīgās amatpersonas.
Pērn novembrī komisijas vadītājs pievērsa IUB uzmanību par faktu, ka, iepsējams, VARAM iepirkumi par ATR informatīvo kampaņu veikti, nepiemērojot publisko iepirkumu jomas normatīvajos aktos noteiktās iepirkumu procedūras. IUB pērn nolēma uzsākt administratīvo pārkāpumu lietu, bet šobrīd maijā tas ir atzinis, ka VARAM atbildīgās personas rīcībā ir saskatāmas Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 166.21 panta pirmās daļas pārkāpuma pazīmes un tādējādi piemērojams naudas sods.

“IUB lēmums ir apstiprinājums mūsu komisijas bažām, ka VARAM nav rīkojies tiesiski un atbilstoši labas valsts pārvaldes principiem, rīkojot šo publisko iepirkumu. Kā atbildīgās komisijas vadītājs vēlos vēlreiz aicināt amatpersonas sekot līdzi valsts un pašvaldību iestāžu iepirkumu procedūras likumībai, lai tādā veidā nodrošinātu godīgu un maksimāli caurspīdīgu līdzekļu izlietojumu,” akcentē K.Ģirģens.

IUB turpina izvērtēt arī citus šīs VARAM īstenotās kampaņas iepirkumus. Jāmin, ka kampaņas ietvaros iepirkti vairāki ārpakalpojumi par valsts budžeta līdzekļiem 220 000 eiro apmērā.

Foto: F64

Komentāri