Covid-19 Latvijā: Ierobežojumi mazāk stingri – sodi nepazūd

Tiek prognozēts, ka nākamnedēļ ārkārtējā situācija tiks atcelta, bet šonedēļ jau atkal saudzīgāki kļuvuši ierobežojumi, kurus valdība ieviesusi ārkārtējās situācijas laikā. Tomēr tie, kas būs palikuši, joprojām būs jāievēro, turklāt ārkārtas situācijas laikā noteiktie sodi par ierobežojumu neievērošanu tiks saglabāti.

Kopš pirmdienas Latvijā atjaunota vairāku procesu un aktivitāšu norise klātienē, lai sabiedrība pakāpeniski varētu atgriezties pie ierastā darba ritma, kuru šī gada martā pārtrauca Covid-19 dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija.

Ievērojot spēkā esošos piesardzības pasākumus, varēs notikt valsts pārbaudījumi un iestājpārbaudījumi pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības mācību iestādēs.

Aizliegums atcelts arī bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai, pieaugušo mācībām un interešu izglītības nodarbībām, jauniešu aktivitātēm, neformālās izglītības un vairākām sporta aktivitātēm, kā arī papildu mācību pasākumiem un pēcpārbaudījumiem.

Valdība noteikusi, ka, piemēram, interešu izglītības nodarbības nedrīkstēs ilgt vairāk par trim stundām un vienā grupā, ievērojot divu metru distanci, drīkstēs atrasties tikai 25 personas, bet nodarbību telpas pirms nākamās grupas uzņemšanas ir jādezinficē.

Īpaši noteikumi izstrādāti arī aktiermākslas kolektīviem, kuri kopš pirmdienas atkal drīkst pulcēties uz mēģinājumiem. Arī šo kolektīvu nodarbībās nedrīkst būt vairāk par 25 personām un to ilgums nedrīkst pārsniegt trīs stundas. Aktieriem, dziedātājiem un dejotājiem gan ir izstrādāti īpaši noteikumi attiecībā uz vienai personai paredzēto platību. Tā vienam aktierim ekskluzīvi jāatvēl četri kvadrātmetri, bet dejotājiem un dziedātājiem – deviņi kvadrātmetri.

Iekšlietu ministrija brīdina, ka šie noteikumi būs spēkā vismaz līdz 9. jūnijam, bet, pamatojoties uz epidemioloģisko situāciju, paredzams, ka daļa no tiem tiks saglabāti arī pēc 9. jūnija.

Lai pēc ārkārtējās situācijas atcelšanas nodrošinātu atbilstošus piesardzības pasākumus un efektīvu valsts institūciju darbību saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību, ir izstrādāts Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumprojekts. Tas paredz papildināt Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu ar jaunu pantu un noteikt administratīvo atbildību personai par Covid-19 likumā un uz tā pamata izdotajos Ministru kabineta noteikumos noteikto izolācijas vai karantīnas neievērošanu vai pulcēšanās skaita ierobežojuma neievērošanu.

Par minētā administratīvā pārkāpuma izdarīšanu paredzēts naudas sods fiziskajām personām no desmit līdz divtūkstoš eiro, juridiskajām personām – no simt četrdesmit līdz piectūkstoš eiro. Likumprojektā kā kompetentās iestādes šādu pārkāpumu izskatīšanā noteiktas Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija.

Stājoties spēkā Administratīvās atbildības likumam 2020. gada 1. jūlijā, atbildību par ierobežojumu pārkāpumiem noteiks īpašā Covid likuma norma, kas ir analoģiska minētajai administratīvo pārkāpumu kodeksa grozījumu normai.

Komentāri