Pētījums: puse no tūrismā strādājošajiem Latvijā ir atlaisti vai dīkstāvē

Labdarības fonds Novum Riga Charitable Foundation (Novum Riga) Ģenerālprokuratūrā iesniedzis sūdzību par Finanšu izlūkošanas dienesta (FID) rīkojumiem, ar kuriem tika iesaldēti visi fonda līdzekļi. Sūdzība iesniegta 10.jūnijā un tajā lūgts FID rīkojumus pārskatīt.

Vēstulē, kuru fonds publicējis arī savā mājaslapā un Facebook kontā, norāda, ka FID rīkojumi iesaldēt pilnīgi visus fonda līdzekļus ir nepamatoti, turklāt tajos nav sniegtas nekādas konkrētas norādes par iespējamo noziedzīgo nodarījumu izdarīšanu. Fonda ieskatā FID ir pārkāpis savas ar likumu noteiktās kompetences un, nenorādot pamatojumu savu rīkojumu izdošanai, pārkāpis arī nevainīguma prezumpcijas principu.

“Nekonkrētas aizdomas, kas nav balstītas uz FID rīcībā esošajiem pierādījumiem, nevar būt par pamatu līdzekļu iesaldēšanai nekādā apmērā, nemaz nerunājot par visu personas līdzekļu iesaldēšanu.. Ar šādām darbībām pēc būtības ir liegta turpmāka fonda pastāvēšana,” teikts sūdzībā.

Fonds uzsver, ka ar banku starpniecību tas FID nodevis visu iespējamo informāciju par fonda darbību. Tāpat norādīts, ka fonds katru gadu Valsts ieņēmumu dienestam iesniedz gada darbības pārskatus. Fondu kā sabiedriskā labuma organizāciju izvērtē arī Sabiedriskā labuma komisija, savukārt Valsts ieņēmumu dienests veic fonda līdzekļu izlietošanas pārbaudes, izvērtējot, vai fonds līdzekļus izlieto vienīgi fonda norādītajiem mērķiem.

Novum Riga norāda, ka, ņemot vērā notikušo, tas vairs nevar izpildīt uzņemtās saistības un veikt kārtējos maksājumus, tai skaitā Zolitūdes traģēdijā cietušo ģimeņu bērniem, programmai “Atbalsts skatuves mākslas projektiem”, programmai “Palīdzēsim Sergeja ģimenei”, programmai “Kultūras žurnālistika”, vairāk nekā 25 bērniem programmas “Palīdzēsim dzirdēt!”, kuriem nav iespējams iegādāties solītos dzirdes aparātus, par kuriem Fonds nepaspēja samaksāt, un bērni tos nav saņēmuši saistībā ar COVID19 izplatīšanos un valstī izsludinot ārkārtējo situāciju.

Fonda saistības neaprobežojoties tikai ar iepriekš minētajiem kārtējiem maksājumiem, jo katrā programmā ir uzkrāti ziedojumi, kas saziedoti noteiktiem mērķiem, līdz ar to fondam esot plašākas saistības gan pret ziedotājiem, kuri šos ziedojumus veikuši, gan pret personām, kam šie mērķziedojumi paredzēti.

“Ņemot vērā iepriekš minēto, fonda līdzekļu iesaldēšana nozīmē, ka fondam netiek ļauts pildīt savu misiju un nodrošināt saņemto ziedojumu izlietojumu saskaņā ar šo ziedojumu mērķi, savukārt ziedotāju veiktie ziedojumi nesasniedz savu mērķi un to turpmākais izlietojums nav skaidrs,” sūdzībā raksta fonds.

Komentāri