“Latvijas pasts” uzvar tiesā Jūrmalas caurlaižu lietā

Latvijas pasts tiesvedībā pret Jūrmalas domi ir panācis precedentu caurlaižu lietā. Latvijas pastam nav jāmaksā 50 eiro sods par iebraukšanu Jūrmalā bez caurlaides, un šis Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas spriedums nav pārsūdzams. Katrs Latvijas pastam izrakstītais administratīvā pārkāpuma protokols (un tādu ir vairāk nekā 600) vēl tiek pārsūdzēts, bet precedents ļauj cerēt, ka tiesāšanās notiks ātrāk. Precedentu panācis arī Valsts vides dienests.

Īsumā: Jūrmalas pašvaldība ir noteikusi maksu par iebraukšanu pilsētā, un viens no tās mērķiem ir mazināt satiksmes plūsmu cauri Jūrmalai un uzlabot gaisa kvalitāti. Pastāv pašvaldības noteikti iebraukšanas maksas atvieglojumi, bet bez nodevas samaksāšanas un caurlaides atļauts iebraukt atsevišķiem transporta veidiem (elektromobiļiem),

specializēto dienestu transportlīdzekļiem, avārijas dienestu transportlīdzekļiem, diplomātiskajam transportam u.tml. Latvijas pasta transports nav iekļauts nevienā no bezmaksas kategorijām. Latvijas pasts nedrīkst nepiegādāt sūtījumus, diemžēl nemitīga caurlaižu iegāde sadārdzinātu pasta pakalpojumus pārējiem Latvijas pasta klientiem. Uzņēmums piegādā sūtījumus uz Jūrmalu divas reizes dienā un norāda, ka nodrošina universālo pasta pakalpojumu un uzņēmuma auto nav uzskatāmi par tranzīta transportu, kas izskrien cauri Jūrmalai. Iebraukšana Jūrmalā ir nepieciešama darba vajadzībām, bet Jūrmalas dome neizsniedz bezmaksas caurlaides, jo uzskata, ka Latvijas pasta auto nav specializēts transporta līdzeklis un tam ir jāiegādājas caurlaide. Pirms tam uzņēmuma auto 22 gadus iebrauca Jūrmalā katru dienu un caurlaide netika prasīta.

Tagad saskaņā ar izrakstītajiem administratīvā pārkāpuma protokoliem par iebraukšanu Jūrmalā bez caurlaides Latvijas pastam būtu jāmaksā pat vairāki desmiti tūkstoši eiro liels naudas sods. Uzņēmums vērsās tiesā. Beidzot ir saņemts Rīgas Apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas nolēmums vienā no administratīvā pārkāpuma lietām. Lietas būtība: Latvijas pasta automašīnas šoferis nav iegādājies caurlaidi iebraukšanai Jūrmalā un sodīts ar 50 eiro lielu naudas sodu. Pārkāpums fiksēts 2018. gada 28. novembrī pulksten 9.35. Kolēģija lēma izbeigt šo administratīvā pārkāpuma lietu pret Latvijas pastu un izteikt mutvārdu aizrādījumu.
Arī Valsts vides dienesta inspektoriem ir regulāri jākontrolē zvejas noteikumu ievērošana Lielupē un ikreiz jāiegādājas caurlaide iebraukšanai Jūrmalā. Tika pieļauts, ka pārbaužu skaitu tāpēc varētu samazināt. Gada sākumā izskanēja, ka maksa par iebraukšanu tiekot prasīta arī tad, ja inspektoriem jādodas uz Jūrmalu izsaukumos. Pagājušajā gadā kāds inspektors maksas zonā bija iebraucis bez caurlaides un sodīts.

Valsts vides dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Maruta Bukleviča Neatkarīgajai atbild, ka Valsts vides dienesta inspektori, braucot uz uzņēmumu pārbaudēm Jūrmalā, līdz šim iegādājās iebraukšanas caurlaides. Pārbaužu skaits gan netika samazināts. Gada sākumā viens no inspektoriem, pildot tiešos amata pienākumus, iebrauca Jūrmalas caurlaižu zonā bez caurlaides. Par to Jūrmalas pilsētas Pašvaldības policijā tika ierosināta administratīvā pārkāpuma lietvedība. Vides inspektors pieņemto lēmumu pārsūdzēja Pašvaldības policijas priekšniekam, un Jūrmalas Pašvaldības policija pieņemto lēmumu atcēla un lietu izbeidza. Tagad inspektori par caurlaidi nemaksā.

Valsts vides dienests gatavojas atkārtoti rakstīt Jūrmalas pašvaldībai, lai šā dienesta darbinieki, pildot savus tiešos amata pienākumus, pilsētas īpašajā caurlaižu zonā varētu iebraukt, nepērkot caurlaidi.

Foto: F64

Komentāri