Aprit 2 gadi kopš zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības: 3 versijas par noziegumu

Rīt, 30. maijā, aprit divi gadi kopš zvērināta advokāta Mārtiņa Bunkus slepkavības. Šobrīdpubliski ir izskanējušas četras iespējamās versijas par nozieguma izdarīšanas iemesliem, no kurām trīs varētu būt uzskatāmas par vērā ņemamām. Proti, pirmā – ABLV Bank likvidācijas konteksts, tostarp varbūtējie mēģinājumi novērst informācijas publiskošanu par iespējamiem darījumiem ar noziedzīgi iegūtiem naudas līdzekļiem; otrā – SIA Rego Trade maksātnespējas procesa lieta, kurā ir figurējuši nozīmīgi piedziņas prasījumi pret uzņēmēju Mihailu Uļmanu; trešā un noslēdzošā – neapmierināto LAS “Trasta komercbankas” kreditoru versija.

Bunkus ģimenes locekļi, ņemot vērā pieejamo informāciju, kas tostarp ir nodota arī Valsts policijas rīcībā, uzskata, ka divas no nosauktajām versijām ir ticamākas un turklāt varētu būt arī saistītas. Lai nodrošinātu netraucētu izmeklēšanas gaitu, šobrīd gan plašāku informāciju par minētajām nozieguma versijām nav iespējams sniegt.

Vienlaikus publiskajā telpā ir izskanējuši vairāki jauni, līdz šim neizmantoti argumenti un pieņēmumi ar nolūku pamatot jeb tieši pretēji – samazināt, vienas vai otras versijas ticamību. Uzskatāms, ka tieši šādi trešo personu izteiktie argumenti ir izvirzīti apzināti maldinoši un tie nevar būt par pamatu, kādu no nosaukto versiju izslēgšanai vai citu, maz ticamu, versiju attīstīšanai.

Tā, piemēram, publiski ir izskanējusi arī tā saucamā “būvuzņēmēja Bojāra lietas” versija, taču M. Bunkus ģimene jau sākotnēji šo versiju ir atzinusi par maldinošu un par to ir informējusi arī izmeklēšanas uzraugošo prokuroru.

“Slepkavības iemeslu meklēšanas vienādojums ir samērā vienkāršs, proti, nozieguma pasūtītājiem no M. Bunkus nogalināšanas bija jāredz ieguvums, kas būtu lielāks par risku tikt notvertiem un tiesātiem par
slepkavību, nemaz nerunājot, ka šim ieguvumam bija jāatsver visi ar nozieguma izdarīšanu saistītie izdevumi. Tātad šim ieguvumam slepkavības pasūtītāju acīs bija jābūt ļoti nozīmīgam. Mūsuprāt, šāda mēroga ieguvums – vai nu ekonomisks vai kā iespēja slēpt citus noziegumus – var būt meklējams tikai lietās un jautājumos, kuros ir būtisks ekonomisks mērogs. Tādējādi, zinot jautājumus ar ko pēdējo gadu laikā nodarbojās M. Bunkus, uzskatām, ka iespējamas ir šīs trīs versijas,” saka K. Bunkus, nogalinātā M. Bunkus brālis.

Nogalinātā M. Bunkus ģimenes locekļi pilnībā sadarbojas ar Valsts policiju centienos atklāt noziegumu un sagaida, ka slepkavība tiks atklāta. Lai arī kopš slepkavības pagājuši jau divi gadi un joprojām nav aizdomās turamo, M. Bunkus ģimenes locekļu apņēmība veicināt izmeklēšanu nemazināsies.

Komentāri