2023. gadā iedzīvotāju skaits samazinājies par 11 tūkstošiem

2024. gada sākumā Latvijā dzīvoja 1 milj. 872 tūkst. iedzīvotāju – par 11,1 tūkstoti mazāk nekā pirms gada, liecina Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) dati.

Iedzīvotāju skaits pērn samazinājās par 0,6 % salīdzinājumā ar gadu iepriekš, tajā skaitā negatīva dabiskā pieauguma ietekmē tas samazinājās par 0,7 %, bet migrācijas dēļ palielinājās par 0,1 %. Pozitīvo migrācijas starpību galvenokārt veidoja 8,2 tūkstoši remigrantu1 un 4,4 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu2, kuri tiek ieskaitīti patvērumu sniegušās valsts iedzīvotāju skaitā. Šī gada sākumā Latvijā dzīvoja 25,7 tūkstoši Ukrainas kara bēgļu.

Neskaitot Ukrainas bēgļus, pirmoreiz kopš 1990. gada atbraucēju ir vairāk nekā aizbraucēju – vairāk iedzīvotāju pērn atgriezās Latvijā nekā devās prom.

DZIMUŠO SKAITS TURPINA SAMAZINĀTIES

Pagājušajā gadā Latvijā piedzima 14 490 bērni – par 1 464 bērniem jeb 9,2 % mazāk nekā 2022. gadā, un par 2 930 jeb 16,8% mazāk nekā 2021. gadā. Dzimstība samazinās arvien straujāk un ir zemākā pēdējo simt gadu laikā.

Pērn nomira 28 031 cilvēks – par 2 700 jeb 8,8 % mazāk nekā gadu iepriekš un salīdzinājumā ar augsto mirstību 2021. gadā – 34 600 – par 19,0 % mazāk. Līdz ar mirstības kritumu arī negatīvais dabiskā pieauguma rādītājs pēdējos gados ir nedaudz samazinājies (no 17,2 tūkstošiem 2021. gadā līdz 13,5 tūkstošiem pērn).

OTRO GADU PĒC KĀRTAS IEBRAUCĒJU VAIRĀK NEKĀ AIZBRAUCĒJU

2023. gadā starptautiskās ilgtermiņa migrācijas rezultātā iedzīvotāju skaits palielinājās par 2 415 cilvēkiem, starp kuriem 2 051 ir Ukrainas kara bēglis. Iebraucēju skaits valstī saruka uz pusi – 18,7 tūkstoši (t.sk. 4 353 Ukrainas kara bēgļi) – salīdzinājumā ar rekordaugsto skaitu 2022. gadā – 38,7 tūkst., kad pozitīvo migrācijas starpību galvenokārt veidoja 23,5 tūkstoši kara bēgļu. Aizbraucēju skaits no Latvijas arī samazinājās, un 2023. gadā tie bija 16,3 tūkstoši (t.sk. 2 302 bēgļi) jeb par 2,3 % mazāk nekā gadu iepriekš.

No Eiropas Savienības Latvijā iebrauca 3,9 ‘tūkstoši jeb 21,0 % no visiem iebraucējiem. No Eiropas Savienības kandidātvalstīm ieradās 5,1 tūkst. jeb 27,4 % (par 79,7 % mazāk nekā 2022. gadā), no tiem 4,7 tūkstoši bija no Ukrainas. No Neatkarīgo Valstu Sadraudzības3 (NVS) valstīm – 3,7 tūkst. jeb 19,6 % (par 11,6 % mazāk nekā 2022. gadā), tajā skaitā no Krievijas ieradās 1,7 tūkst. jeb 9,1 % no kopējā iebraucēju skaita. No Apvienotās Karalistes ieradās 2,7 tūkst. jeb 14,6 %. No citām valstīm ieradās 3,3 tūkst. jeb 17,4 %.

2023. gadā 8,2 tūkst. jeb 43,7 % iebraucēju bija remigranti – Latvijas pilsoņi un nepilsoņi, kā arī iedzīvotāji, kuru valstiskā piederība ir cita, bet dzimšanas valsts ir Latvija. Salīdzinājumā ar 2022. gadu remigrantu skaits ir samazinājies – par 1,1 tūkst., bet īpatsvars no kopējā imigrantu skaita pieaudzis par 19,7 procentpunktiem.

No 16,3 tūkstošiem aizbraucēju uz Eiropas Savienības valstīm 2023. gadā devās 9,6 tūkst. jeb 59,0 %, kas bija par 17,0 % mazāk nekā gadu iepriekš. Samazinājusies emigrācija arī uz atsevišķām valstīm – uz Vāciju emigrēja 2,3 tūkst. (2022. gadā – 2,9 tūkst.),uz Apvienoto Karalisti 2,2 tūkst. (2022. gadā – 2,6 tūkst.). Savukārt 2023. gadā nedaudz palielinājās emigrantu skaits uz NVS valstīm – par 34 cilvēkiem jeb 11,6 %.

TURPINĀS SABIEDRĪBAS NOVECOŠANĀS

Arvien straujāk sarūkot dzimstībai, 2023. gadā salīdzinājumā ar 2022. gadu bērnu skaits vecumā līdz 14 gadiem samazinājās par 7 661, un viņu īpatsvars iedzīvotāju kopskaitā bija 15,6 %. Par 8 004 mazāks kļuva arī iedzīvotāju skaits vecumā no 15 līdz 63 gadiem, un viņu īpatsvars bija 61,6 %. Savukārt senioru skaits vecumā no 64 gadiem pieauga par 4 539, sasniedzot 22,8 % no iedzīvotāju skaita. Vidējais iedzīvotāju vecums Latvijā ir 43,1 gadi. Reģionos tas ir robežās no 42,3 gadiem Rīgā līdz 45,5 gadiem Latgalē.

UKRAIŅU SKAITS PIEAUDZIS, PĀRĒJO LATVIJAS LIELĀKO TAUTĪBU IEDZĪVOTĀJU SKAITS SARUCIS

2023. gadā samazinājās Latvijas lielāko tautību iedzīvotāju skaits: baltkrievi – par 2,3 %, poļi – par 1,9 %, krievi – par 1,8 %, bet ukraiņu skaits pieauga – par 5,2 %.

Latviešu skaits samazinājās par 0,4 %, bet īpatsvars 2024. gada sākumā pieauga līdz 62,6 % (2023. gada sākumā – 62,4 %) no visiem iedzīvotājiem.

No visiem valsts iedzīvotājiem 87,3 % ir dzimuši Latvijā un 12,7 % – ārvalstīs. 1,2 % Latvijas iedzīvotāju dzimuši Eiropas Savienības valstīs, 5,2 % – Krievijā, 2,8 % – Ukrainā, 1,9 % – Baltkrievijā.

94,7 % bērnu vecumā līdz 17 gadiem dzimuši Latvijā, 7 278 jeb 2,0 % bērnu dzimuši Ukrainā, 1,3 % – Apvienotajā Karalistē, 0,3 % – Īrijā un Krievijā.

Pēc valstiskās piederības 86,2 % Latvijas iedzīvotāju ir Latvijas pilsoņi (gadu iepriekš – 86,1 %), 9,0 % Latvijas nepilsoņi (attiecīgi – 9,3 %), 1,9 % – Krievijas pilsoņi (2,0 %), 2,8 % – citu valstu pilsoņi (no tiem gandrīz puse jeb 48,5 % Ukrainas kara bēgļi). 50,6 % visu Latvijas nepilsoņu dzīvo Rīgā, un tie ir 14,2 % no visiem Rīgas iedzīvotājiem. No visiem Latvijas nepilsoņiem 76,6 % iedzīvotāju ir vecumā virs 50 gadiem. No visiem citu valstu pilsoņiem šādā vecumā ir 46,8 %, un tikai 38,2 % Latvijas pilsoņu ir vecumā virs 50 gadiem.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro