Ādažu novada pašvaldība piesaistīs pedagogus, kreditējot studijas

Daudzās izglītības iestādēs, tai skaitā Ādažu novadā, liela problēma ir aizvien pieaugošais pedagogu trūkums. Lai šo jautājumu risinātu, pašvaldība nolēmusi kreditēt esošo un topošo pedagogu mācību maksu.

Piedāvātā iniciatīva vērsta gan uz topošiem studējošiem pedagogiem, kuru izglītības iestādēs trūkst, gan uz esošajiem studējošiem pedagogiem, kuri studē tādā augstākās izglītības studiju programmā, kas dod tiesības strādāt par pedagogu. Šobrīd pašvaldības iestādēs ir deviņi studējoši pedagogi, savukārt vakanču skaits ir 15.

Jūlijā notikušajā pašvaldības domes sēdē deputāti vienbalsīgi nolēma atbalstīt lēmumprojektu, kas paredz segt studiju maksas izdevumus topošam vai esošam pedagogam, kurš studē Latvijas Republikas augstākās izglītības iestādē pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības vai bakalaura maksas studiju programmā, kas dod tiesības strādāt izglītības iestādē par pedagogu. Atbalstītais lēmums paredz, ka tiek slēgts trīspusējs līgums starp pedagogu, pašvaldības vispārējās izglītības iestādi, kurā pedagogs tiks nodarbināts, un pašvaldību pie šādiem nosacījumiem:

  • iestādē ir esoša vai tiek plānota vakanta pedagoga amata vieta tādā specialitātē, kas atbilst pedagoga izvēlētajai studiju programmai;
  • pedagogs paralēli studijām strādā iestādē ne mazāk kā pusslodzi, izņemot gadījumos, ja iestāde objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt lielāku slodzi;
  • pēc studiju absolvēšanas pedagogs turpina strādāt iestādē tādu periodu, kas atbilst pašvaldības finansētajai studiju perioda daļai, ne mazāk kā slodzi, izņemot gadījumos, ja iestāde objektīvu iemeslu nevar nodrošināt lielāku slodzi.

Studiju maksa ir vidēji 2000 eiro gadā jeb 1000 eiro semestrī. Pieņemot, ka studiju maksas kreditēšanu nākamajā mācību gadā varētu izmantot aptuveni pieci topošie pedagogi, kā arī ņemot vērā esošo studējošo pedagogu skaitu, ietekme uz šī gada pašvaldības budžetu varētu būt 14 000 eiro, bet nākamgad – 28 000 eiro.

Ir paredzēts, ka pašvaldība sedz studiju maksas izdevumus, veicot maksājumus pa semestriem, ja pedagogs sekmīgi nokārto katra semestra studiju darbus un pārbaudes darbus. Pedagogs drīkst mainīt darba vietu uz citu pašvaldības izglītības iestādi, ja par to ir panākta vienošanās ar līdzšinējās iestādes vadītāju.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro