Birojs apsekojis 90% Latvijas izglītības iestāžu – stāvoklis kopumā labs

Kopš 2015. gada līdz šā gada septembrim Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB) klātienē pārbaudījis 2110 jeb 90% Latvijas izglītības iestāžu. Vairumā gadījumu to tehniskais stāvoklis ir labs vai apmierinošs un ekspluatācija ir pieļaujama.

Savukārt ēkas, kurās konstatēta lietošanas bīstamība, tikušas pilnībā vai daļēji slēgtas, lai neradītu apdraudējumu audzēkņiem, darbiniekiem vai apkārtējiem.

Kopumā BVKB uzraudzībā ir 2352 skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, tehnikumi, universitātes un zinātniskajai pētniecībai paredzētās ēkas. No šā gada sākuma līdz augusta beigām ekspluatācijas uzraudzības ietvaros klātienē apsekotas 70 ēkas.

Turklāt šogad līdz 50% pretstatā 98% attiecīgajā laika periodā pirms gada samazinājies to izglītības iestāžu skaits, kuru īpašniekiem BVKB apsekošanas rezultātā sniedzis ieteikumus lietošanas drošības uzlabošanai. Ieteikumu mērķis ir novērst uzkrišanas, nokrišanas, elektrotraumu gūšanas un tamlīdzīgus riskus. Savukārt 13% gadījumu BVKB sniedzis norādījumus sekot līdzi atsevišķu ēkas elementu tehniskajam stāvoklim – šis rādītājs gada laikā nav būtiski mainījies.

13 ēkās, kurām Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā norādītais lietošanas veids ir skola, universitāte vai zinātniskajai pētniecībai paredzēta ēka, šogad pilnībā vai daļēji aizliegta ekspluatācija, taču lielākā daļa no šīm ēkām dažādu apsvērumu dēļ netiek izmantotas izglītojošās darbības veikšanai. Divās no faktiski strādājošajām izglītības iestādēm šogad pirmreizējās apsekošanas rezultātā ir daļēji aizliegta ekspluatācija. Šo ēku īpašniekiem ir uzdots veikt padziļinātu ēkas tehniskā stāvokļa novērtēšanu.

Birojam iesniegti periodiskās tehniskās apsekošanas atzinumi par 420 izglītības iestādēm, kas ir 18% no visām biroja uzraudzībā esošajām šīs kategorijas ēkām. Tas vēlreiz pierāda publisku ēku īpašnieku kūtrumu sava īpašuma tehniskā stāvokļa apzināšanā – BVKB gada sākumā informēja, ka tikai katrs desmitais publiskas ēkas īpašnieks šo pienākumu veicis, lai arī vairumam tas bija jāizdara līdz 2019. gada septembra beigām.

Šogad līdz skolas sākumam, salīdzinot ar atbilstošo laika periodu pirms gada, nedaudz sarucis jauno vai pārbūvēto izglītības iestāžu skaits – 2021. gadā BVKB ekspluatācijā pieņēmis 23 izglītības iestāžu objektus pretstatā 28 objektiem pērn. No šogad pieņemtajiem objektiem 4 ir jaunbūves, bet 20 gadījumos veikti pārbūves darbi (vienā objektā veikta gan pārbūve, gan uzcelta jaunbūve). Augusta beigās ierosināta vēl 5 objektu nodošana ekspluatācijā.

Izglītības iestāžu apsekošana kā BVKB prioritāte tika noteikta 2018. gadā. Tās ietvaros BVKB pārbauda ekspluatācijā nodotas izglītības iestādes – vispārizglītojošās skolas, sporta, mūzikas un mākslas skolas, pirmsskolas izglītības iestādes, universitātes un pētniecības centrus. Uzraudzība notiek arī būvniecības, pārbūves un ēku nodošanas ekspluatācijā procesā.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro