Čehija iestājas pret dējējvistu turēšanu sprostos

Čehijas Republikas parlamenta augšpalāta ar pārliecinošu balsu vairākumu atbalstīja likumprojektu, kas nosaka virkni dzīvnieku labturības uzlabojumu, tostarp aizliegumu turēt dējējvistas sprostos no 2027. gada. Aizliegums attieksies uz 4,5 miljoniem vistu, kas šobrīd tiek turētas sprostos Čehijas fermās. Ar šo lēmumu Čehija pievienojas līdzīgiem aizliegumiem Austrijā, Luksemburgā un Vācijā.

13. novembrī, ar 48 balsīm par, 5 pret un 18 atturoties, Čehijas Republikas parlamenta Senāts pieņēma grozījumus likumā par dzīvnieku aizsardzību no cietsirdības. Galvenās likuma izmaiņas paredz ievērojamus labturības uzlabojumus dējējvistām, aizliedzot to turēšanu sprostos.

Tāpat likumā veikti grozījumi, kas paredz aizliegumu savvaļas dzīvniekus izmantot cirkā, liellopu piesiešanas aizliegumu, atbalstu pašvaldībām cīņā pret cietsirdīgu izturēšanos pret dzīvniekiem, striktāku regulējumu suņu un kaķu pavairošanai un lielākus sodus par cietsirdību pret dzīvniekiem

“Aptauja pēc aptaujas visā Eiropā uzrāda sabiedrības pārliecinošo atbalstu dzīvnieku aizsardzības uzlabošanai. Ar šo soli Čehija ir kļuvusi par vienu no progresīvākajām valstīm dzīvnieku aizsardzībā, darot vairāk nekā paredz minimālie un novecojošie kopīgie Eiropas Savienības dzīvnieku labturības standarti,” pauž organizācijas “Dzīvnieku brīvība” valdes loceklis Aivars Andersons

Čehijas Lauksaimniecības ministrija jau vērsusies Lauksaimniecības un zivsaimniecības padomē ar aicinājumu Eiropas Komisijai aizliegt dējējvistu turēšanu sprostos visā Eiropas Savienībā līdz 2030. gadam

Šobrīd Čehijā 4,5 miljoni jeb 74% vistu tiek turēti stiepļu sprostos. Vienai vistai brīvi izmantojamā platība ir 600 kvadrātcentrimetru, kas ir mazāk nekā standarta A4 lapa. Eiropas Savienībā sprostos turētu vistu skaits ar katru gadu samazinās, šogad pārvarot zīmīgo 50% robežu, kad ārpus sprostiem turēto vistu skaits pirmo reizi pārsniedza sprostos turēto vistu skaitu. Latvijā šobrīd ir ap 3 miljoniem dējējvistu, no kurām vairāk nekā 80% tiek turētas sprostos. 

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro