ECOFIN sanāksmē turpinās diskutēt par Eiropas atveseļošanās pasākumu ieviešanu

No 5. līdz 6. oktobrim Finanšu ministrs Jānis Reirs un Finanšu ministrijas pārstāvji attālināti piedalīsies Eirogrupas un neformālajā Eiropas Savienības (ES) Ekonomisko un finanšu jautājumu padomes (ECOFIN) sanāksmē.

Eirogrupas sanāksmes laikā paredzēts pārrunāt Eirogrupas darba grupas programmu, kā arī padziļināti diskutēt par reformu un investīciju prioritātēm eirozonā. Reaģējot uz COVID-19 izplatību Eiropā, kā arī uz pandēmijas atstātajām negatīvajām sekām uz ES dalībvalstu ekonomikām, Eiropas Komisija nāca klajā ar aktivitātēm, kas palīdzētu dalībvalstīm tikt galā ar šā brīža ekonomiskajiem un finanšu izaicinājumiem. Reformu un investīciju veicināšana plānota, izveidojot Eiropas Atveseļošanas un noturības mehānismu (ANM), kā arī veicot izmaiņas fiskālās politikas uzraudzības procesā ES līmenī. Svarīgi, ka Eiropas ANM īstenošanai dalībvalstīm aizdevumu un dotāciju veidā ir iezīmēti 90% no ES Atveseļošanas instrumenta finansējuma jeb 672,5 miljardi eiro (2018. gada cenās). Šis instruments paredz lielu palīdzību, īpaši pirmajos atveseļošanās gados.

Neformālās ECOFIN sanāksmes laikā pārrunās aktuālākos ekonomikas un finanšu jautājumus, īpaši pievēršot uzmanību ārkārtas situācijai un ekonomikas atveseļošanai COVID-19 dēļ. Paredzēta viedokļu apmaiņa par Eiropas ANM ar mērķi vienoties par tā regulas kompromisa tekstu. Jānorāda, ka joprojām saglabājas vairāki neskaidri jautājumi, kuros nepieciešams turpmāks progress, īpaši attiecībā uz ANM ieviešanas kontroles un uzraudzības sistēmas prasībām un noteiktajiem ieguldījumu mērķiem klimatā un digitalizācijā.

Sanāksmes turpinājumā Eiropas Komisija prezentēs jauno Digitālo finanšu pakotni un notiks ministru viedokļu apmaiņa par to. Eiropas Komisijas mērķis ir veicināt atbildīgu inovāciju ES finanšu nozarē, jo īpaši attiecībā uz inovatīviem digitālajiem jaunuzņēmumiem, vienlaikus mazinot iespējamos riskus, kas saistīti ar ieguldītāju aizsardzību, noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un kibernoziegumu novēršanu.

Prezidentūra informēs par aktuālākajiem tiesību aktu priekšlikumiem finanšu pakalpojumu jomā, kā arī tiks pārrunāts rīcības plāns par Kapitāla tirgu savienību, Padomes ieteikums par Eiropas Centrālās bankas valdes locekļa apstiprināšanu un citi aktuāli jautājumi.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro