Janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums par 2,5 % mazāks nekā pirms gada

2021. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības apgrozījums veidoja 2,21 miljardu eiro, kas faktiskajās cenās bija par 2,5 % mazāk nekā pirms gada, tai skaitā preču eksporta vērtība samazinājās par 0,9 %, bet importa vērtība par 4 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes provizoriskie dati. Janvārī Latvija eksportēja preces 1,07 miljardu eiro apmērā, bet importēja par 1,14 miljardiem eiro. Salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri ārējās tirdzniecības bilance nedaudz uzlabojās, eksportam kopējā ārējās tirdzniecības apjomā palielinoties no 47,6 % līdz 48,4 %.

Latvijas ārējā tirdzniecība
(miljonos eiro)

Dati par 2020. gada oktobri precizēti.

Atbilstoši kalendāri un sezonāli izlīdzinātiem datiem 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri eksporta vērtība faktiskajās cenās bija par 5,2 % lielāka, bet importa – par 0,9 %. Salīdzinot ar mēnesi iepriekš, eksporta vērtība palielinājās par 0,4 %, bet importa – par 0,6 %.

Svarīgākās izmaiņas eksportā 2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri:

Svarīgākās izmaiņas importā 2021. gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri:

Janvārī svarīgākie eksporta partneri tirdzniecībā ar Eiropas Savienības valstīm bija Lietuva (16,8 % no eksporta kopapjoma), Igaunija (12,4 %), Vācija (7,2 %) un Dānija (5,9 %). Nozīmīgākie importa partneri – Lietuva (17,1 % no importa kopapjoma), Vācija (9,9 %), Polija (9,6 %) un Igaunija (9,1 %). Tirdzniecībā ar trešajām valstīm nozīmīgākais eksporta partneris bija Krievija, kuras īpatsvars Latvijas kopējā eksportā janvārī veidoja 8 %, bet importā – 7,5 %.

Svarīgākie partneri Latvijas eksportā un importā 2021. gada janvārī

(procentos no kopapjoma)

2021. gada janvārī Eiropas Savienības valstu īpatsvars salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri kopējā eksporta vērtībā palika nemainīgs (68,9 % no kopējās eksporta vērtības), savukārt kopējā importa vērtībā samazinājās par 2,3 procentpunktiem. NVS valstu īpatsvars eksportā palielinājās par 0,7 procentpunktiem, bet importā – par 1,5 procentpunktiem.

Latvijas ārējā tirdzniecība sadalījumā pa valstu grupām 2021. gada janvārī(faktiskajās cenās)


EksportsImports

milj. eiro% no kopapjomapārmaiņas % pret 2020. g. janvārimilj. eiro% no kopapjomapārmaiņas % pret 2020. g. janvāri
Pavisam1 067,5100-0,91 139,7100-4,0
Eiropas Savienības valstis*735,668,9-1,0839,973,7-6,9
eirozonas valstis543,650,9-1,7626,054,9-7,6
NVS valstis115,810,86,4126,711,110,6
pārējās valstis216,120,3-4,4173,115,21,7

*Apvienotā Karaliste nav iekļauta Eiropas Savienības sastāvā.

2021. gada janvārī Latvijas ārējās tirdzniecības bilance bija pozitīva ar 112 partnervalstīm, preču eksporta vērtībai pārsniedzot importa vērtību. Negatīva tā bija tirdzniecībā ar 46 valstīm.

Šā gada janvārī, salīdzinot ar 2020. gada janvāri, preču imports no Apvienotās Karalistes samazinājies par 24,3 milj. eiro jeb 83,5 %, ko varēja ietekmēt fakts, ka, sākot ar 2021. gada janvāri, preču ārējā tirdzniecība ar Apvienoto Karalisti tiek pakļauta muitas uzraudzībai un kontrolei, savukārt, salīdzinot ar mēnesi iepriekš – par 43,2 milj. eiro jeb 90 %. Samazinājums vērojams visās ārējās tirdzniecības preču grupās.

Farmācijas produktu eksporta kāpumu 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri visvairāk ietekmēja medikamentu eksporta pieaugums par 2,7 milj. eiro jeb 9,9 %. Savukārt sauszemes transporta līdzekļu, to daļu eksports 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri samazinājās, sarūkot vieglo automobiļu eksportam par 6,8 milj. eiro jeb 34,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas eksportā 2021. gada janvārī
(faktiskajās cenās)


Tūkst. eiro% no kopapjomaPārmaiņas % pret
2020. g. janvāri2020. g. decembriiepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam1 067 458100-0,9-7,1-2,9
koks un tā izstrādājumi, kokogle198 17418,64,55,29,4
elektroierīces un elektroiekārtas140 52613,25,7-5,22,4
mehānismi un mehāniskās ierīces61 8925,8-7,5-16,2-11,2
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti51 7334,811,423,231,7
graudaugu produkti48 6334,6-4,0-35,5-8,6
alkoholiskie un bezalkoholiskie dzērieni45 5364,315,7-28,6-4,6
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas39 5933,7-23,0-17,7-16,8
farmācijas produkti38 4043,632,4-13,43,4
dzelzs un tērauda izstrādājumi33 6783,2-2,6-0,5-8,3
mēbeles, citi interjera priekšmeti; saliekamās būvkonstrukcijas30 3582,8-12,9-5,8-12,3

Koka un tā izstrādājumu, kokogles importa kāpumu 2021. gada janvārī salīdzinājumā ar 2020. gada janvāri ietekmēja zāģmateriālu importa pieaugums par 8,6 milj. eiro jeb 94,2 %. Savukārt minerālā kurināmā, naftas un tās pārstrādes produktu importa samazinājumu visvairāk ietekmēja dīzeļdegvielas importa kritums par 10,7 milj. eiro jeb 29,9 %.

Svarīgākās preces Latvijas importā 2021. gada janvārī
(faktiskajās cenās)


Tūkst. eiro% no kopapjomaPārmaiņas % pret
2020. g. janvāri2020. g. decembriiepriekšējo 12 mēnešu vidējo
Pavisam1 139 723100-4,0-19,2-9,4
elektroierīces un elektroiekārtas173 77015,28,32,19,1
mehānismi un mehāniskās ierīces120 69810,66,6-11,7-3,0
sauszemes transporta līdzekļi, to daļas76 9476,8-8,2-22,7-11,3
dzelzs un tērauds59 0835,23,182,739,3
farmācijas produkti54 9084,8-1,82,6-0,8
koks un tā izstrādājumi, kokogle54 5374,831,6-1,111,8
minerālais kurināmais, nafta un tās pārstrādes produkti51 7704,5-24,7-28,3-34,0
plastmasas un to izstrādājumi47 7484,2-3,4-4,5-11,6
optiskās ierīces un aparatūra (ieskaitot medicīnisko)31 7342,831,211,019,5
dzelzs un tērauda izstrādājumi29 3692,63,29,7-6,4

Plašāka informācija par Latvijas ārējo tirdzniecību mēnešu un ceturkšņu griezumā sadalījumā pa valstu grupām un preču nodaļām pieejama oficiālās statistikas portāla sadaļā “Ārējā tirdzniecība” un eksporta un importa datu analīzes rīkā.

Komentāri