Kinologi varēs dot mājas saviem dienesta suņiem

Dienējošos suņus pēc dienesta beigām vispirms piedāvās iegādāties kinologam, kurs kopā ar suni pildījis dienestu. Šādu iespēju dot mājas savam dienesta sunim noteic Saeimā trešdien, 27.martā, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Publiskas personas mantas atsavināšanas likumā.

Gadījumos, kad dienesta suns vai zirgs veselības stāvokļa, fizisko spēju vai psiholoģisko īpašību dēļ būs atzīts par nederīgu dienesta uzdevumu veikšanai, pirms pārdošanas dzīvnieku vispirms piedāvās iegādāties kinologam vai hipologam, kurš ar dzīvnieku bijis kopā dienestā.

Dienesta dzīvnieks ir dzīvnieks, kurš apguvis specifiskas iemaņas un veic cilvēka noteiktu darbību. Līdz ar to šāda dzīvnieka dabiskie instinkti ir tikuši apslāpēti un aizstāti ar iemācītu uzvedības un reakcijas modeli. Šāda dzīvnieka atsavināšanas gadījumā piemērojama īpaša kārtība, uzņemoties atbildību par tā labturību un nodošanu tādas personas gādībā, kura var nodrošināt dzīvnieka specifikai atbilstošus dzīves apstākļus arī pēc dienesta beigām, teikts grozījumu anotācijā.

Tāpat likumprojekta autori norādījuši, ka personai, kura dienestu pildījusi kopā ar dzīvnieku, izveidojas cieša saikne ar to ne tikai dienesta laikā, bet arī ikdienā. Pārsvarā šādi dienesta suņi personai tiek nodoti arī ikdienas aprūpē un dienesta suns pastāvīgi uzturas tās dzīvesvietā.

Tāpat jāņem vērā, ka, piemēram, atsavinot dienesta suni, kurš apmācīts uzbrukt, aizsargāt vai aizturēt bīstamu personu, pastāv risks, ka šāds suns var nonākt tādas personas rīcībā, kas to nespēj kontrolēt.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro