Latvijas Starptautiskās skolas modernizēšanā ieguldīti gandrīz 10 miljoni eiro

Latvijas Starptautiskajā skolā noslēdzies trīs gadus ilgais būvniecības projekts, kura ietvaros uzcelts jauns ēkas korpuss 3688 m2 platībā ar multifunkcionālu auditoriju radošām mākslas un mūzikas nodarbībām, telpām dabaszinātņu, dizaina un tehnoloģiju apguvei, bagātīgi aprīkotām mācību klasēm un daudzām citām pilnībā no jauna uzbūvētām telpām. Pabeigta arī 2020 m2 plaša rotaļlaukuma iekārtošana un sporta zāles rekonstrukcija 200 m2 platībā, kā arī ierīkots daudzfunkcionāls sporta laukums 15 311 m2 platībā. Kopējie ieguldījumi ir gandrīz 10 miljoni eiro.

LSS direktore Ronelda Kapadona ir gandarīta par paveikto: “Mēs no sirds priecājamies par jaunajām telpām un foajē zonu un lepojamies, ka pēdējo būvniecības posmu izdevies īstenot veiksmīgi un plānotajā termiņā. Mūsu skolas kompleksa būvniecības trešajā kārtā galvenokārt pievērsāmies biroja, mācību telpu, sporta zāles un rotaļu laukumu paplašināšanai, jo vēlējāmies pilnveidot mūsu esošās iespējas kopīgi strādāt, nodarboties ar sportu un baudīt laiku brīvā dabā.”

Priekšējā vestibila zona pārtapusi interaktīvā un radošā, īpaši vidusskolēniem paredzētā mācību telpā. Šajā, dažādām situācijām viegli pielāgojamajā zonā, skolēniem būs iespēja strādāt gan individuāli, gan grupā. Jau augustā, studentiem atgriežoties, tā noteikti kļūs par skolēnu iecienītu mācību, komunikācijas un kopdarba vietu.

LSS Biznesa un attīstības vadītāja Zigita Paurniete atsauc atmiņā projekta īstenošanas gaitu: “Uz jauno skolas kompleksu Piņķos mēs pārcēlāmies 2011./2012. mācību gadā. Tai laikā skolā mācījās 197 skolēni. 2015./2016. mācību gadā skolēnu skaits jau bija sasniedzis 354. Pieaugot skolēnu skaitam, bija nepieciešams paplašināt un pilnveidot arī skolas telpas. 2016. gadā sākām aktīvu plānošanas un ideju apspriešanas procesu, kurā lūdzām piedalīties visas skolas ikdienas darbā iesaistītās puses. Daudz laika veltījām jaunāko tendenču izpētei un analīzei. Projekta idejas izstrādi uzticējām birojam “CSDA Design Group”. Pēc tam darbu turpināja konkursā izvēlēti vietējie arhitekti. Telpu plānojums izstrādāts, balstoties uz mūsu piezīmēm un iedvesmojošiem dizaina paraugiem. Īpaša uzmanība pievērsta funkcionālām detaļām, panākot maksimālu atbilstību mūsu vajadzībām un nodrošinot vienotu stilu.”

LSS padomes loceklis Raimonds Dūda uzsver: “LSS vadība vienmēr gādā par to, lai skolas pedagoģiskajā darbā un mācību vielas apguves procesā tiktu ieviestas un pielietotas labākās un jaunākās metodes un tehnoloģijas. Darbam ar vairāk nekā četriem simtiem aptuveni 40 dažādu tautību brīnišķīgiem skolēniem, Latvijas Starptautiskā skola algo izcilus pedagogus no visas pasaules. Atbildīga pieeja skolas telpu būvniecībai ir gudra izvēle un ieguldījums labākā nākotnē. Mēs lepojamies, ka savā ziņā šajā jomā esam pacēluši kvalitātes standarta latiņu.”

Šim viedoklim pievienojas arī LSS padomes loceklis Dominiks Ibarra: “Vēlamies izdarīt visu iespējamo, lai mūsu darbam būtu pozitīva ietekme ilgtermiņā. Mūsu mācību telpas kopdarbam, sporta zāle fiziskajai attīstībai un rotaļu laukums brīvā dabā, pat mūsu birojs – tas viss veidots ar mērķi kalpot skolēniem. Par prioritāti izvirzot rūpes par vidi un mūsu darbinieku labklājību, mēs īpašu uzmanību pievēršam ekoloģiskajai, ekonomiskajai un sociālajai ilgtspējai. Tieši atbildīga attieksme ir ilgmūžības, pozitīvas pieredzes, augstas kvalitātes pakalpojuma nodrošināšanas un profesionalitātes priekšnoteikums.”

AS “BMGS” intensīvais septiņu mēnešu darbs vainagojies ar ilgtspējīgu biroja un mācību telpu, kā arī sporta zāles un rotaļu laukuma izbūvi. AS “BMGS” vecākais projektu vadītājs Kirils Loskarjovs atzīst: “Šis projekts mūsu komandai bija milzīga atbildība un liels izaicinājums, un, lai darbus paveiktu atbilstoši LSS izvirzītajiem augstajiem standartiem, mēs būvniecības procesam piegājām ar vislielāko atbildību. Būvniecības gaitā tika rūpīgi vērtētas gan pielietotās būvniecības metodes, gan būvmateriālu klāsts, apzināti dodot priekšroku augstas kvalitātes materiāliem.” Biroju dizaina veidolu izstrādāja Diānas Zalānes projektu birojs.

Projektu finansēja AS “Citadele banka”. Vaidas Žagūnis, bankas Valdes loceklis korporatīvo klientu apkalpošanas jautājumos, ir gandarīts par šo sadarbību: “Mūs ārkārtīgi pārsteidza projekta mērogs un uzmanība, kādu tā īstenotāji pievērsuši vismazākajām detaļām. Ieguldīts tik daudz enerģijas, lai gan skolēniem, gan skolas darbiniekiem nodrošinātu patiesi draudzīgu vidi! Esam pateicīgi, ka tieši mūsu banka tika izvēlēta par šī projekta finansēšanas partneri, un ticam, ka investīcijas labklājībā un izglītībā ir viens no ilgtspējīgas ekonomikas un sabiedrības stūrakmeņiem.”

LSS izsaka pateicību skolas skolēniem, vecākiem, pedagogiem un darbiniekiem par projekta īstenošanas gaitā sniegto atbalstu.

Latvijas Starptautiskā skola bija pirmā starptautiskā skola Latvijā. Augstākajiem izglītības kvalitātes standartiem atbilstošu izglītību tā sniedz nu jau vairāk nekā 25 gadus. Mācības skolā notiek atbilstoši akreditētai Starptautiskai Bakalaurāta programmai (International Baccalaureate, IB), kas ietver visas trīs atbilstoši skolēnu vecuma grupām izveidotās IB programmas – Sākumskolas programmu (Primary Years Program) bērniem no 3 līdz 10 gadu vecumam, Pamatskolas programmu (Middle Years Program) bērniem no 11 līdz 16 gadu vecumam un īpašo Diploma programmu (Diploma Program) jauniešiem no 17 līdz 19 gadu vecumam. LSS pamatoti lepojas ar to, ka ir viena no nedaudzajām skolām Eiropā, kas kvalificējas un ir tiesīga piedāvāt visu trīs IB programmu apguvi. Lai sekmētu skolēnu attīstību un personības izaugsmi, Latvijas Starptautiskā skola piedāvā plašu aktivitāšu klāstu, tostarp sporta, radošās un kustību nodarbības; skolēniem ir iespēja darboties interešu klubos, saņemt akadēmisko atbalstu un paplašināt savu redzesloku visdažādākajās jomās.

LSS ēku komplekss, kura pirmsākumi meklējami 2010. gadā, tika paplašināts 2019. gadā, piebūvējot jaunu spārnu. Kopējā telpu platība palielinājusies līdz 8183 m2; ap kompleksu izveidoti daudzfunkcionāli sporta laukumi 15 311 m2 platībā. Harmoniskās ēkas ieskauj plaši, zaļi lauki un ābeļdārzs, kas sniedz bezgalīgi daudz iespēju mācībām brīvā dabā, savukārt iekštelpās izvietotas mūsdienīgas klases, valodu apguves centrs, mediju centrs, mācību telpas, mācību atbalsta centrs, liela daudzfunkcionāla sporta zāle, auditorija mākslas nodarbībām un ēdamzāle. Ja vēlaties izjust mūsu skolas radošo un rosīgo garu, aicinām apmeklēt mūsu tīmekļa vietni www.isl.edu.lv.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro