Lembergs testē tiesiskumu ASV

Ventspils mēra Aivara Lemberga sūdzība, kas tika iesniegta ASV Kolumbijas apgabaltiesai, par ASV Valsts kases Ārvalstu aktīvu kontroles biroja (OFAC) paziņojumu un izpildrakstu, ir balstīta uz konstatētajiem ASV konstitūcijas, ASV Administratīvā procesa akta un Administratīvā procesa likuma pārkāpumiem, vēsta NRA.lv.

Sūdzību ASV Kolumbijas apgabaltiesai A.Lembergs (prasītājs) ar advokāta Erika C. Ferrari starpniecību iesniedza pirms mēneša.

A.Lembergs lūdz tiesu “izdot rīkojumu, kas atceļ /Ventspils/ mēra Lemberga iekļaušanu” sankciju sarakstā; uzlikt par pienākumu atbildētājiem atcelt mēra Lemberga iekļaušanu /sankciju sarakstā/ saskaņā ar E.O. 13818”; atzīt par prettiesisku mēra Lemberga iekļaušanu /sankciju sarakstā/; uzlikt par pienākumu atbildētājiem atklāt to pierādījumu kopumu, uz kuru balstoties, mērs Lembergs iekļauts sarakstā un citus saistītos pierādījumus; uzlikt par pienākumu atbildētājiem sniegt neklasificētus kopsavilkumus par visu klasificēto vai citādi priviliģēto informāciju, kas ietverta administratīvajā lietā; kompensēt mēram Lembergam viņa /ar nelikumīgu iekļaušanu sankciju sarakstā saistītās/ izmaksas, ieskaitot advokāta izmaksas saskaņā ar “Likuma par vienlīdzīgu piekļuvi tieslietām” 28 U.S.C. § 2412 un turpmākajiem pantiem un citām piemērojamām tiesību normām; piemērot jebkuru citu papildu atvieglojumu, ko tiesa uzskata par pareizu.”

Sankcijas uzliktas pēc Bordāna vizītes

Kā norādīts sūdzībā tiesai, atbildētāji lēmumu par iekļaušanu sankciju sarakstā pieņēmuši nelikumīgi, jo balstījušies uz nepamatotiem, apmelojošiem, nepārbaudītiem apgalvojumiem. Tos safabricējuši A. Lemberga politiskie sāncenši Latvijā: “Atbildētāji iekļāva /sankciju sarakstā/ mēru Lembergu pēc Latvijas vicepremjera un tieslietu ministra Jāņa Bordāna – konkurējošas politiskas partijas Latvijā vadītāja – vizītes ASV. Atbildētāji iekļāva mēru Lembergu saskaņā ar E.O. 13818. Pēc Bordāna teiktā, mēram Lembergam sankcijas tika uzliktas pēc viņa /t.i., Bordāna/ sarunām ar ASV valdību, tai skaitā atbildētāju OFAC. Sk. “Latvijas Radio 1”, “Jānis Bordāns: Lemberga iekļaušana sankciju sarakstā ilgtermiņā dos pozitīvu rezultātu” (2019.gada 16.decembris), https://lr1.lsm.lv/lv/raksts/labriit/janis-bordans-lemberga-ieklausana-sankciju-saraksta-ilgtermina-d.a124580 . Citas augsta līmeņa Latvijas amatpersonas arī ir publiski uzsvērušas savu ietekmi uz OFAC lēmumu iekļaut /sankciju sarakstā/ mēru Lembergu. Šīs amatpersonas to veikušas ar mērķi aptraipīt viņa /A.Lemberga/ reputāciju un gūt politiskas priekšrocības Latvijā,” teikts sūdzībā ASV Kolumbijas apgabaltiesai.

Dokumentā izskaidrots, ka prasība celta atbilstoši ASV konstitūcijai, Starptautisko ārkārtas ekonomisko pilnvaru likuma pantiem, Globālā Magkiņitska cilvēktiesību atbildības likumam un Administratīvā procesa likumam.

OFAC direktore Andrea M. Gacki

Sūdzībā norādīts, ka tieši Kolumbijas apgabaltiesai ir jāskata A.Lemberga prasība jo tā izriet no ASV tiesību aktiem. OFAC lēmuma pieņemšanas vieta ir Kolumbijas apgabals, jo “tas ir apgabals, kurā notikuši sūdzībā norādītie notikumi un kurā dzīvo atbildētāji,” teikts dokumentā. Tur paskaidrots, ka otrs atbildētājs ir Andrea M. Gacki, jo viņa ir OFAC direktore un, esot šajā amatā, “Gacki kundze bija atbildīga par mēra Lemberga iekļaušanu saskaņā ar E.O. 13818.”

Pierādījumus galdā!

Kā zināms, pērnā gada decembrī, iekļaujot A. Lembergu sankciju sarakstā, OFAC sniedza paziņojumu presei. Sūdzībā Kolumbijas apgabaltiesai uzskaitīti paziņojumā ietvertie melīgie apgalvojumi, ka A. Lembergs “ir atkārtoti apsūdzēts naudas atmazgāšanā, kukuļošanā un dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā,” ka “Lembergs kontrolē struktūras, izmantojot politiskas partijas un korumpētus politiķus, un sistemātiski izmanto šīs struktūras un privātpersonas savam ekonomiskajam labumam,” ka A. Lembergs “ir izmantojis savu ietekmi pār politisko partiju vadību, lai veidotu valdības personālu un ieceltu noteiktas personas valdības amatā, kā arī liegtu citām valdības amatpersonām ieņemt vadošos amatus,” “ir izspiedis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un pakļautu politiķus, kurus viņš citādi nespēj kontrolēt.”

Sūdzībā A. Lembergs norādījis sekojošo: “OFAC paziņojumā presei nav norādīts, vai šie apgalvojumi ietver viņa /,mēra Lemberga, sankciju sarakstā/ iekļaušanas faktisko pamatojumu un kalpo par pamatu OFAC slēdzienam, ka mērs Lembergs atbilst E.O. 13818 iekļaušanas kritērijiem. Tāpat OFAC neidentificē, vai kāda no norādītajām darbībām norisinājusies pēc E.O. 13818 izdošanas – t. i. vai tās bija sankcionējamas to veikšanas brīdī. Bez tam OFAC paziņojumā presei nav norādīts, kādas struktūras mērs Lembergs it kā “kontrolē” un “sistemātiski izmanto” caur politiskām partijām un korumpētiem politiķiem; caur kurām politiskajām partijām un korumpētiem politiķiem mērs Lembergs iesaistās šajās darbībās; ne arī tas, kā mērs Lembergs varētu iesaistīt šīs partijas šajās darbībās. Paziņojumā presei arī nav iekļauti fakti par to, kas ir “vadība” neidentificētajās politiskajās partijās, kuras mērs Lembergs it kā ietekmē, lai “veidotu valdības sastāvu”. Atbildētāji paziņojumā presei nav snieguši faktus, kas parāda šīs ietekmes raksturu, kādā veidā tā notiek; kas ir “vadība”, kas tikusi ietekmēta, ne arī to, kas ticis iecelts valdības amatos un kam tie liegti šīs ietekmes rezultātā. Patiesi, paziņojumā presei pat nav norādīts, kāda valdība ir domāta – piemēram, Ventspils valdība, Latvijas valdība utt. Apgalvojot, ka viņš “ir izmantojis un korumpējis tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, lai aizsargātu savas intereses un pakļautu politiķus …”, OFAC preses paziņojumā nav norādīts, kuru tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas un no kādām jurisdikcijām mērs Lembergs ir ietekmējis, un kurus politiķus un no kurienes ir pakļāvis. Turklāt paziņojumā presei nav teikts, kā mērs Lembergs “izmanto” tiesībsargājošo iestāžu amatpersonas, ne arī tas, kā politiķi ir bijuši “pakļauti”.”

Sankciju sekas

Sūdzībā tiesai uzskaitītas sankciju sekas: arestētie banku konti A. Lembergam un viņa ģimenes locekļiem (pat mātei, māsai un mazgadīgajam dēlam); piespiešana rīkoties tikai ar skaidru naudu, lai apmaksātu bērniem izglītības iestādes un ārsta pakalpojumus; zaudētie amati dažādas sabiedriskajās organizācijās un Ventspils brīvostas valdē; tiešie materiālie zaudējumi, kā arī kaitējums politiķa reputācijai. Cita starpā sūdzībā teikts: “Latvijas parlaments pieņēma grozījumus Latvijas likumā “Par brīvostām”, saskaņā ar kuriem Ventspils Brīvostas pārvaldes funkcijas, kurai līdz tam bija īpašs statuss kā iestādei – to pārvaldīja Latvijas valsts un Ventspils pašvaldība -, tika nodotas valsts akciju sabiedrībai “Ventas osta”. Šis solis tika sperts ar mērķi atcelt Ventspils Brīvostas pārvaldes iekļaušanu sarakstā saskaņā ar E.O. 13818, taču patiesībā Latvijas valdība to izmantoja, lai sasniegtu konkrētu mērķi – t.i. lai likvidētu vietējo pašvaldību lomu brīvostu pārvaldībā (līdzīgi soļi tika apsvērti arī attiecībā uz divām citām Latvijas brīvostām – Rīgas un Liepājas), un lai centrālā valdība iegūtu ekskluzīvu kontroli pār šīm ostām. Mērs Lembergs arī bija spiests pamest amatus, kurus viņš ieņēmis ilgu laiku, tajā skaitā amatus noteiktās politiskās un nevalstiskās organizācijās.”

Pārkāpti ASV likumi

Sūdzībā tiesai uzsvērts, ka “Atbildētāju veiktā mēra Lemberga iekļaušana /sankciju sarakstā/, balstoties uz E.O., ir patvaļīga un nepamatota Aģentūras /t.i., OFAC/ rīcība saskaņā ar Administratīvā procesa aktu,” “pārkāpj savlaicīga godīga brīdinājuma prasības saskaņā ar ASV konstitūcijas Piekto labojumu.” Sūdzībā atgādināts, ka “saskaņā ar Piektā labojuma procesa klauzulu Atbildētājiem ir jāsniedz savlaicīgs brīdinājums par aizliegtu vai citādi sankcionējamu, vai citādi likumā noteiktu rīcību. Ja savlaicīgs brīdinājums netiek sniegts, ir attaisnojama piemērotā sodā vai sankcijas atcelšana. Atbildētāji neiesniedza mēram Lembergam savlaicīgu paziņojumu par rīcību, kas ir aizliegta vai citādi sankcionējama, pārkāpjot Piektā labojuma pienācīga procesa klauzulu.”

Kolumbijas apgabaltiesai arī uzsvērts, ka “Mēra Lemberga iekļaušana sarakstā saskaņā ar E.O. 13818, nesniedzot viņam izskaidrojošu paziņojumu par iekļaušanu, pārkāpj viņa Piektā labojuma tiesības uz taisnīgu procesu.” Sūdzībā teikts, ka “saskaņā ar ASV konstitūcijas Piekto grozījumu, mēram Lembergam ir tiesības saņemt atbilstīgu “pēc tiesību ierobežojuma” paziņojumu. Pietiekama paziņojuma princips nosaka, ka Atbildētājiem jāuzrāda mēram Lembergam viņa iekļaušanas iemesli, lai dotu viņam jēgpilnu iespēju reaģēt uz Atbildētāju darbībām.”

Bez tam, kā teikts sūdzībā, “nepaziņošana par iemesliem mēra Lemberga iekļaušanai /sankciju sarakstā/ saskaņā ar E.O. 13818 pārkāpj Administratīvā procesa likumu.”

Komentāri