LFAA: Jāgatavojas farmaceitiskās darbības nepārtrauktībai

Zāļu pieejamība un aptieku darbība apdraudējuma vai citas būtiskas krīzes gadījumā būtu viens no kritiskajiem jautājumiem, lai iedzīvotājiem nodrošinātu veselības aprūpi. Tādēļ zāļu pieejamības nodrošināšanas un darbības nepārtrauktības plānošanai krīzes situācijām ir jābūt vienai no atbildīgo valsts institūciju prioritātēm, darot to kopā ar nozari, uzskata Latvijas farmaceitiskās aprūpes asociācija (LFAA).

“Tā kā farmaceiti un aptiekas potenciālā krīzē var tikt noteikta kā nozīmīga kritiskās infrastruktūras daļa, tam nepieciešami darbības nepārtrauktības plāni, zināšanas un prasmes. Šajā darbā – krīžu modelēšanā un darbības nepārtrauktības plānu izstrādē – būtu cieši jāsadarbojas valsts institūcijām un nozares pārstāvjiem,” uzsver LFAA izpilddirektore Kristīne Jučkoviča. Viņa piebilst, ka varam mācīties gan no kaimiņvalsts Igaunijas pieredzes, kur procesi jau aizsākti, gan Ukrainas situācijas – zināms, ka pirmajās Krievijas plaša mēroga iebrukuma dienās strādāja tikai 10% aptieku, un vienlaikus notika strauja zāļu izpirkšana.

Nule, tiekoties ar Baltijas valstu kolēģiem un viesiem no Ukrainas, farmaceitu ikgadējā forumā “BaltPharm Forum 2024” Pērnavā, kas šogad bija veltīts krīzēm un to risināšanai, Igaunijas atbildīgās amatpersonas sniedza plašu informāciju par kaimiņvalsts darbības nepārtrauktības plānu un sistēmiskiem risinājumiem medikamentu nodrošinājumam iedzīvotājiem, ko valsts institūciju pārstāvji sagatavojuši sadarbībā ar nozari. LFAA pauž cerību, ka arī Latvijā farmaceitiskās drošības, tās darbības nepārtrauktības un zāļu apgādes risinājumi krīzes situācijās drīzumā nonāks atbildīgo lēmumu pieņēmēju darba kārtībā.

LFAA izpilddirektore uzsver, ka krīzes var būt ļoti dažādas, ne tikai tiešs militārs apdraudējums, taču jebkāda veida krīzē nozarei kritiski svarīga ir sadarbība ar valsts pārvaldes iestādēm: vajadzīgi gan kontakti, gan laikus veiktas likumdošanas iniciatīvas, tāpat farmācijas nozares dalībniekiem nepieciešams rīcības plāns darbības nepārtrauktībai arī uzņēmumu līmenī – un jo īpaši tas attiecas uz iedzīvotāju apgādi ar medikamentiem. LFAA aicina domāt arī par speciālu normatīvo regulējumu tieši krīzes situācijām, jo farmācijas nozare un farmaceita darbs ir ļoti stingri reglamentēta profesija – lai krīzes situācijā sniegtu adekvātu palīdzību iedzīvotājiem, nepieciešama iepriekšēja gatavība.

K. Jučkoviča Baltijas valstu farmaceitiem arī novadīja darba sesiju, kuras laikā dažādās organizācijās un zāļu apgādes posmos strādājoši farmaceiti piedalījās mācībās, modelējot lēmumu pieņemšanu dažādu krīžu – plūdu, elektrības neesamības, sakaru pārrāvumu, medikamentu trūkuma, kara u.c. gadījumos. Dalībnieki kopīgi secināja, ka katrā no situācijām nepieciešams skaidrs rīcības algoritms, turklāt sistēmā strādājošajiem tas nekļūdīgi jāpārzina.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro