Linkaits: savienotā un automatizētā transporta ieviešanas regulējums nedrīkst radīt papildu slogu uzņēmējiem

Šodien, 7. oktobrī, satiksmes ministrs Tālis Linkaits piedalījās Somijas Transporta un komunikāciju ministrijas rīkotajā augsta līmeņa Eiropas Savienības amatpersonu tiešsaistes sanāksmē, kurā diskutēja par savienotā un automatizētā transporta (CAD jeb Connected Automated Driving) tiesisko regulējumu.

Uzrunājot sanāksmes dalībniekus, Tālis Linkaits uzsvēra, ka savienotais un automatizētais transports ir nozīmīga digitalizācijas attīstības sastāvdaļa. Vienlaikus šāda veida jauninājumu ieviešana prasa skaidru tiesisko regulējumu, kas nedrīkst kļūt par papildu slogu vai radīt attīstību kavējošus šķēršļus.

Uzņēmēji ir tie, kas veicina inovāciju ieviešanu, attīsta jaunas idejas un meklē to realizācijas iespējas. Tāpēc valsts līmenī ir svarīgi būt atvērtiem, sniegt konsultācijas nozarei un darīt visu iespējamo, lai atbalstītu un sadarbotos, nevis uzlikt papildu normatīvos ierobežojumus un tikai regulētu, uzsvēra Linkaits.

Viņš norādīja, ka Latvijā ir izveidojusies laba sadarbība ar uzņēmumiem, kam ir interese par CAD attīstīšanu un testēšanu. Valsts šiem uzņēmumiem gan sniedz konsultācijas, gan atbalstu, izstrādājot CAD testēšanas vadlīnijas, situāciju Latvijā raksturoja Linkaits.

Ministrs akcentēja starptautiska līmeņa sadarbības nozīmi, kas nodrošinātu brīvu savienotā un automatizētā transporta kustību starp valstīm un vienlaikus dotu pozitīvu pienesumu satiksmes drošībai un sekmētu inovāciju attīstību. Kā Latvijas veikumu šajā jomā Linkaits minēja šā gada 14. septembrī parakstīto memorandu ar Igauniju, Lietuvu un Poliju par sadarbību 5G un CAD attīstīšanai Ziemeļjūras–Baltijas koridorā.

Sanāksmes dalībnieki apmainījās viedokļiem par normatīvo regulējumu un iespējām uzlabot sadarbību starp ES un starptautiskajām institūcijām. Amatpersonas pārrunāja jomas attīstību nākotnē, kā arī apmainījās ar informāciju par inovatīviem risinājumiem dažādās valstīs.

Komentāri