Ministrs Sprindžuks: Iesaistītajiem ir jāuzņemas atbildība par Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības radušos finanšu situāciju

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Māris Sprindžuks piedalījās Rēzeknes valstspilsētas pašvaldības domes ārkārtas sēdē, kura bija sasaukta pēc ministra pieprasījuma un kurā deputāti sniedza ziņojumu par pašvaldības finanšu situāciju, tās rašanās iemesliem.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (VARAM), sadarbojoties ar Finanšu ministriju, nav gūta pārliecība, ka pašvaldība spēs pildīt savas saistības pret kreditoriem. Tāpat ministrija noskaidroja, ka pašvaldība bieži koriģē informāciju finanšu atskaitēs, nesniedzot priekšstatu par patieso situāciju. Šī iemesla dēļ, pēc Finanšu ministrijas lūguma, Valsts kontrole veiks finanšu revīziju.

Apkopojot visu saņemto informāciju, VARAM, izmantojot Pašvaldību likumā noteiktās pilnvaras, izvērtēs pašvaldības darbības tiesiskumu un domes un tās vadītāja atbildību.

Ministrs Sprindžuks: “Šodien uzklausīju domes priekšsēdētāja un pašvaldības atbildīgo amatpersonu ziņojumus un viņu atbildes uz uzdotajiem jautājumiem. Diemžēl, neguvu pārliecību, ka pašvaldība esošajā finanšu situācijā spēs pildīt savas autonomās funkcijas pilnā apjomā. Finanšu ministrija un Valsts kontrole vērtē pašvaldības finansiālo stāvokli. VARAM vērtē šīs situācijas izcelsmes tiesiskos aspektus. Uzskatu, ka par radušos finanšu situāciju Rēzeknes valstspilsētā kādam ir jāuzņemas atbildība!”

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro