Olainē no 1. marta ūdenssaimniecības tarifs būs par 4% zemāks

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) apstiprinājusi AS “Olaines ūdens un siltums” zemākus ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus. Pirmo reizi  SPRK izmantojusi likumā sniegtās pilnvaras pašai koriģēt tarifu brīdī, kad komersants nesniedz SPRK informāciju. Tā rezultātā no 1. marta ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifs būs par 4% mazāks – 1,41 EUR/m(bez PVN) nekā šobrīd.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifs būs 0,76 EUR/m(bez PVN), bet kanalizācijas pakalpojumu tarifs – 0,65 EUR/m(bez PVN). Jaunie tarifi tiks piemēroti Olaines pilsētā, kā arī Olaines pagasta Grēnes un Pārolaines ciemā.

Tarifu projekta izvērtēšanas gaitā SPRK konstatēja, ka komersants piemēro atšķirīgus kalpošanas laikus tiem ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīkliem, ko ierīkojis par uzņēmuma līdzekļiem un tiem, kuru iegādei izmantoti Eiropas Savienības līdzekļi.

Tarifa projekta izvērtēšanas gaitā SPRK vairākkārtīgi komersantam pieprasīja sniegt pamatojumu, tomēr uzņēmums nav spējis apliecināt, kāpēc vienādiem pamatlīdzekļiem tiek piemēroti atšķirīgi kalpošanas laiki. SPRK secināja, ka ekonomiski pamatoti ir ņemt vērā ražotāja noteikto kalpošanas laiku, kas ir ilgāks par 30 gadiem. Tas vienlīdz nozīmē zemākas ūdensapgādes izmaksas, tostarp arī tarifu.

Līdz ar to SPRK veica tarifu aprēķina korekciju un tā rezultātā ūdenssaimniecības pakalpojuma tarifs samazinājās par 3%, salīdzinot ar komersanta sākotnēji iesniegto tarifu projektu.

“Pirmo reizi esam izmantojuši šādas tiesības koriģēt komersanta iesniegto tarifu projektu, ja komersants tarifu projekta izvērtēšanas gaitā nesniedz mums pieprasīto papildu informāciju. Šādas pilnvaras ir ieviestas Regulatora likumā, pamatojoties uz Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sniegtajām rekomendācijām. Tieši pateicoties šīm pilnvarām mums ir iespēja samazināt lietotājiem tarifu un aizstāvēt to intereses brīdī, kad komersants atsakās veikt korekcijas,” skaidro SPRK padomes priekšsēdētājs Rolands Irklis.

Ūdensapgādes pakalpojumu tarifu projektu SPRK izvērtēšanai AS “Olaines ūdens un siltums” iesniedza 2020. gada 28. maijā. SPRK, izvērtējot projektu un to veidojošo izmaksu pamatojumu, precizēja jaunos tarifus, lai tie būtu pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu komersanta ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.

Plašāk ar ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem citās Latvijas pilsētās var iepazīties SPRK interaktīvajā kartē!

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro