Par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem šoferiem draudēs līdz 2000 eiro naudas sods

Stājoties spēkā jaunajam Administratīvās atbildības likumam un grozījumiem Ceļu satiksmes likumā, ar 1. jūliju par ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem daļā gadījumu soda naudās būs jāmaksā vairāk. Vissāpīgāk izmaiņas skars nelielus pārkāpumus izdarījušos, mopēdu vadītājus un šoferīšus alkohola reibumā. Par ļoti smagiem pārkāpumiem fiziskās personas varēs sodīt ar 2000 eiro un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšanu uz 5 gadiem, juridiskās personas – ar 7000 eiro naudas sodu.

Vēl līdz 30. jūnijam ceļu satiksmes noteikumu pārkāpējus sodīs pēc Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksa, kurā par katru ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu ir paredzēts konkrēts sods, piemēram, par transportlīdzekļa vadīšanu, ja nav klāt kāds no nepieciešamajiem dokumentiem, ir paredzēts brīdinājums vai 3 eiro. Šis kodekss zaudēs spēku 30. jūnijā, dodot vietu Administratīvās atbildības likumam, kurā vairs nav aprakstīti ceļu pārkāpumi un par tiem piemērojamie sodi. Tie, sākot ar 1. jūliju, ir ietverti Ceļu satiksmes likumā, saskaņā ar kuru par šādu pārkāpumu var piemērot brīdinājumu vai naudas sodu transporta līdzekļa vadītājam divu naudas soda vienību (NSV) apmērā. Saskaņā ar Administratīvās atbildības likumu viena NSV ir 5 eiro. Tiesa, tik niecīgs sods kā viena NSV Ceļu satiksmes likuma grozījumos, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, nav paredzēts. Par nelieliem pārkāpumiem ir paredzēta iespēja piemērot uzreiz divas NSV jeb 10 eiro. Tas attiecas arī uz gājējiem, velosipēdu vadītājiem, kā arī pajūgu vadītājiem, jātniekiem un dzīvnieku dzinējiem, kurus līdz šim par noteiktu pārkāpumu izdarīšanu varēja sodīt ar 7 eiro soda naudu. Pēc 1. jūlija viņiem jārēķinās, ka par tādu pašu pārkāpumu draud 10 eiro liels naudas sods.

Reibumā pie stūres bīstami un ārkārtīgi dārgi

2019. gada nogalē Saeima pieņēma grozījumus Ceļu satiksmes likumā, būtiski palielinot sodu par transporta līdzekļu vadīšanu dzērumā un autovadītāju bēgšanu. Grozījumi likumā paredz, ka par nepakļaušanos personas, kura ir pilnvarota pārbaudīt transportlīdzekļa vadītāja dokumentus, atkārtotai vai vairākkārtējai prasībai apturēt transportlīdzekli (par bēgšanu) pēc 1. jūlija transportlīdzekļa vadītājam piemēros naudas sodu no 240 līdz 400 NSV (1200 līdz 2000 eiro) un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz pieciem gadiem. Šobrīd par šādu pārkāpumu draud administratīvais arests no 10 līdz 15 diennaktīm, soda nauda no 1200 līdz 1400 eiro un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību atņemšana uz četriem gadiem.

Sods palielināts arī par transportlīdzekļa vadīšanu vai mācīšanu to vadīt alkohola reibumā. Ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniegs 1 promili, bet nepārsniegs 1,5 promiles, par šādu pārkāpumu velosipēda vadītāju sodīs ar 24 NSV (120 eiro), bet cita transportlīdzekļa vadītāju ‒ ar 170 līdz 280 NSV (850‒1400 eiro) un atņems transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz trim gadiem. Savukārt promiļu daudzumam pārsniedzot 1,5, transportlīdzekļa vadītājam piemēros no 240 līdz 400 naudas soda vienības (1200‒2000 eiro) un atņems tiesības uz pieciem gadiem. Savukārt velosipēda vadītāju sodīs ar 170 eiro. Tāds pats sods piemērojams personām, ja minētais pārkāpums tiks veikts narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē.

Ceļu satiksmes likumā paredzētais lielākais iespējamais naudas sods 1400 NSV jeb 7000 eiro draud juridiskām personām par normatīvajos aktos noteikto ceļa īpašnieka (pārvaldītāja) pienākumu nepildīšanu.

Taču vislielākās sodu izmaiņas par pārkāpumiem ceļu satiksmē gaida mopēdu vadītājus. Vēl šobrīd to pārkāpumus lielākoties pielīdzināja velosipēdistu izdarītajiem pārkāpumiem, bet pēc 1. jūlija mopēdistus sodīs tikpat bargi kā automašīnu un motociklu vadītājus.

Sodus summēs

Latvijas administratīvo pārkāpumu kodekss, kas ir spēkā līdz 30. jūnijam, paredz, ka gadījumos, ja persona ir izdarījusi vairākus administratīvos pārkāpumus, kas konstatēti vienlaikus, un tos izskata viena un tā pati institūcija (amatpersona), administratīvais sods tiek uzlikts tās sankcijas ietvaros, kura ir paredzēta par smagāko pārkāpumu. Tiesa, šajā gadījumā pamatsodam var pievienot kādu no papildsodiem, kuri ir paredzēti pantos, kas nosaka atbildību par jebkuru no izdarītajiem pārkāpumiem. Taču jaunajā Administratīvās atbildības likumā ietverta norma, kas paredz: ja viena persona izdarījusi divus vai vairākus administratīvos pārkāpumus, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu atsevišķi, un, ja ar vienu un to pašu darbību izdarīti vairāki administratīvie pārkāpumi, administratīvo sodu piemēro par katru pārkāpumu.

Jauna norma ‒ vadīšanas tiesību aizliegums

Ceļu satiksmes likuma grozījumos ir paredzēts, ka par pārkāpumiem, par kuriem vēl šobrīd draud transportlīdzekļu vadīšanas tiesību atņemšana, pēc 1. jūlija ir paredzēti divi soda veidi atkarībā no pārkāpuma smaguma ‒ tiesību izmantošanas aizliegums un tiesību atņemšana. Tiesību atņemšana, kas nozīmē to pilnīgu atņemšanu un atkārtotu to iegūšanu pēc atņemšanas termiņa beigām, ir paredzēta tiem pārkāpumiem, par kuriem iepriekš atņemšanas termiņš bija lielāks par 12 mēnešiem, kā arī par visiem pārkāpumiem, kas saistīti ar transportlīdzekļu vadīšanu reibumā. Pārējos gadījumos ir paredzēts piemērot tiesību izmantošanas aizliegumu. Piemēram, par barjeras patvaļīgu atvēršanu, apbraukšanu vai dzelzceļa sliežu ceļa šķērsošanu šim nolūkam neparedzētās vietās pēc 1. jūlija tiks piemērots naudas sods transportlīdzekļa vadītājam no 28 līdz 56 NSV (140‒280 eiro) un transportlīdzekļu vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegums uz laiku no sešiem līdz 12 mēnešiem. Izdarot šādu pārkāpumu līdz 1. jūlijam, transportlīdzekļa vadītājam uzliktu naudas sodu no 140 līdz 280 eiro un atņemtu transportlīdzekļu vadīšanas tiesības uz laiku no sešiem mēnešiem līdz vienam gadam.

Komentāri