Puškina licejs izvēlējies sev jaunu nosaukumu

Rīgas vicemērs Edvards Ratnieks atzinīgi novērtē, ka Puškina licejs izvēlējies jaunu nosaukumu. Skola rosina nosaukt liceju Johana Kristofa Broces vārdā, kas ir bijis izcils Apgaismības laikmeta darbinieks, pedagogs, mākslinieks un vēsturnieks.

Edvards Ratnieks, Rīgas vicemērs: “Karš Ukrainā ļoti skaidri iezīmē tolerances robežas, un A. Puškina vārds izglītības iestādes nosaukumā nav pieļaujams. Puškins ar šodienas acīm ir krievu pasaules simbols, un tam vairs nav vietas mūsu izglītības sistēmā – ne izglītības saturā, ne arī iestāžu nosaukumos un vides objektos. Tādā veidā mēs izrādīsim cieņu gan mūsu nacionālajām vērtībām, gan ukraiņu tautai, kas šobrīd ļoti smagi cieš no krievu imperiālistiskajiem uzskatiem, ko uzturēja dzīvu arī krievu kultūras cilvēki. Puškina licejs ir viens no soļiem, lai turpinātu veidot Rīgu nacionālu un izglītotu sabiedrību par personībām vēsturē, kas devušas lielu artavu mūsu latvietības identitātes veidošanā. Priecē, ka Puškina licejs ir izvēlējies sev jaunu nosaukumu, pieņemot lēmumu pedagoģiskās padomes sēdē.”

Pēc diskusijām sabiedrībā un sarunām Rīgas domē ar izglītības iestādes vadību izglītības iestāde apsprieda iespējamos nosaukumus un kā atbilstošāko izvirzīja Johana Kristofa Broces vārda iekļaušanu nosaukumā.

Laima Geikina, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētāja: “Liels prieks, ka pēc domes komitejas aicinājuma Puškina licejs ir rosinājis diskusiju skolā un skolēni, skolotāji un vecāki ir vienojušies par jaunu skolas nosaukumu. Skola rosina nosaukt liceju J.K.Broces vārdā – Broces licejs vai J.K.Broces licejs. Komitejā jau drīzumā tiks virzīta jaunā skolas nosaukuma apstiprināšana.”

Ieva Siliņa, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas priekšsēdētājas vietniece: “Krievijas pilna apmēra iebrukums Ukrainā lika izsvērt un pārdomāt vērtības arī mūsu valstī. Mēs kā sabiedrība nobriestam, skaidrāk apzināmies savas neatkarības vērtību un arī sakārtojam savu māju, savu valsti. Man ir prieks, ka Puškina liceja nosaukuma jautājumā esam līdzīgā izpratnē ar skolas vadību. Proti, šobrīd ir jāatsakās no ar agresīvās Krievijas saistītas ideoloģijas nestajām nozīmēm. Puškina liceja nosaukuma maiņa Krievijas agresīvā pilna mēroga iebrukuma Ukrainā laikā ir tikai pašsaprotama. Tā mēs kārtojam savu kultūrtelpu un atbalstām Ukrainu. Ar jaunu nosaukumu skola maina arī savu identitāti un skolas pārziņā ir tas, kādu vēsti tā nesīs jaunajai paaudzei – liceja audzēkņiem.”

Broces nosaukumam ir vēsturisks pamatojums. Kā liecina Rīgas vēstures avoti, pirmā mācību iestāde Rīgā ar nosaukumu licejs tika dibināta 1675.gadā. Un ar to saistīts Johana Kristofa Broces mūžs. Zinātņu doktors J.K.Broce bija Rīgas Ķeizariskā liceja rektors, kas 46 gadus pasniedza tajā. Blakus saviem skolotāja pienākumiem Broce visu mūžu vāca un apstrādāja vēstures materiālus. Viņš pieskaitāms vēlīnai humānisma virziena t.s. erudītu skolai. Broces cilvēku, celtņu, ģerboņu, pilsētu plānu utt. zīmējumi un apraksti ir sakopoti 10 sējumu krājumā “Monumente”. Sevišķi lielu vietu tajā Broce ir ierādījis Rīgai. Viņa ieguldījums Rīgas vēstures pētīšanā ir nepārspēts, daudzi no viņa zīmētājiem objektiem un dokumentiem laika gaitā gājuši bojā vai pazuduši, bet ziņas par tiem saglabājušās tikai Broces zīmējumos un aprakstos.

Puškina licejs īstenoja mazākumtautību programmu. Ņemot vērā īstenotās reformas izglītības iestādēs, skola turpmāk nodrošinās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības programmu.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro