Ražotāju cenu līmenis gada laikā palielinājās par 30,1 %

2022. gada jūnijā, salīdzinot ar 2021. gada jūniju, vidējais ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 30,1 %, liecina Centrālās statistikas pārvaldes dati. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis palielinājās par 44,1 %, eksportētajai produkcijai – par 18,5 %. Eksportam uz eirozonas valstīm cenas pieauga par 23,2 %, eksportam uz ārpus eirozonas valstīm – par 14,6 %.

Ražotāju cenu līmeni visvairāk ietekmēja cenu pieaugums elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā; koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā; pārtikas produktu ražošanā; gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas), kā arī nemetālisko minerālu izstrādājumu ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas
(procentos pret iepriekšējā gada attiecīgo mēnesi)

Dati par 2022. gada maiju ir precizēti.

Skatīt OSP datubāzē: RCI020m

2022. gada jūnijā, salīdzinot ar maiju, ražotāju cenu līmenis Latvijas rūpniecībā palielinājās par 2,0 %. Vietējā tirgū realizētajai produkcijai cenu līmenis pieauga par 3,7 %, eksportētajai produkcijai – par 0,4 %. Eksportam uz eirozonas valstīm ražotāju cenu līmenis palielinājās par 1,1 %, savukārt eksportam uz ārpus eirozonas valstīm samazinājās par 0,1 %.

Paaugstinoša ietekme bija cenu pieaugumam elektroenerģijā, gāzes apgādē, siltumapgādē un gaisa kondicionēšanā; atsevišķu pārtikas produktu ražošanā, kā arī gatavo metālizstrādājumu ražošanā (izņemot mašīnas un iekārtas). Pazeminoša ietekme bija cenu kritumam koksnes, koka un korķa izstrādājumu (izņemot mēbeles) ražošanā.

Ražotāju cenu pārmaiņas 2022. gada jūnijā
(procentos)

SvariCenu pārmaiņas 2022. gada jūnijā, salīdzinot ar
2022. gada maiju2021. gada jūniju
Visa rūpniecības produkcija100,02,030,1
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2,30,920,3
Apstrādes rūpniecība76,50,720,6
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana17,98,287,2
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija3,30,123,7
Vietējā tirgū realizētā produkcija100,03,744,1
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde1,90,420,2
Apstrādes rūpniecība53,81,125,1
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana37,78,287,2
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija6,60,521,7
Eksportētā produkcija100,00,418,5
Ieguves rūpniecība un karjeru izstrāde2,71,220,1
Apstrādes rūpniecība96,90,418,3
Elektroenerģija, gāzes apgāde, siltumapgāde un gaisa kondicionēšana0,112
Ūdens apgāde; notekūdeņu, atkritumu apsaimniekošana un sanācija0,3-8,616,3

Informācija par ražotāju cenu pārmaiņām rūpniecībā 2022. gada jūlijā tiks publicēta 19. augustā.

Metodoloģiskā informācija

Šogad informāciju par ražotāju cenām rūpniecībā sniedz ap 600 uzņēmumu. Ražotāju cenu indeksa rūpniecībā aprēķinos papildus izmanto arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas apstiprinātos tarifus atsevišķiem pakalpojumiem un uzņēmumiem. Indeksa aprēķinos tiek izmantotas ap 2,4 tūkstošiem cenu, no tām 1,3 tūkstoši par vietējā tirgū un 1,1 tūkstotis par eksporta tirgos realizēto produkciju un rūpnieciskajiem pakalpojumiem.

1dati nav publicējami to konfidencialitātes dēļ.

2trūkst datu.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro