Rīgā – mīnus viena skola un plus viens bērnudārzs

Rīgas skolas šogad piedzīvos to pašu, ko citas Latvijas skolas – optimizēšanu. Aizvadītajā nedēļā Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atbalstīja galvaspilsētas izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumu plānu 2019. gadam. Tajā paredzēts slēgt vienu skolu, apvienot astoņas vispārizglītojošās skolas, kā arī apvienot pirmsskolas, vairākus interešu izglītības centrus un divas sporta skolas.

Tiks slēgta Rīgas 29. vidusskola – mazākumtautību skola, kurā, saskaņā ar skolas mājaslapā pieejamo informāciju, mācību gada sākumā mācījās 145 audzēkņi.

Skolēnu skaits no pirmās līdz devītajai klasei bija no astoņiem līdz 21 klasē, bet 10.-12. klase nav nokomplektētas. Mazā skolēnu skaita dēļ Rīgas 29. vidusskolai paredzētais valsts mērķdotācijas finansējuma apmērs ir nepietiekams pilnvērtīgai mācību plāna īstenošanai un atbalsta personāla finansēšanai. Pēc skolas slēgšanas skolēniem būs iespēja turpināt izglītošanos Rīgas 46. vidusskolā Vecmīlgrāvī.

Rīgas 29. vidusskolas liktenis bija paredzēts arī Rīgas 7. pamatskolai – slēgt. Rīgas domes deputāti tika informēti, ka Rīgas 7. pamatskolā īsteno pamatizglītības programmu un speciālās izglītības programmu izglītojamajiem ar somatiskām saslimšanām, šajā mācību gadā skolā mācās 117 skolēnu. Skolēnu skaits attiecīgi 1.-9. klasē: 13, 12, 16, 16, 9, 15, 15, 10, 11. Taču pēc tam, kad iedzīvotāji uzrakstīja sūdzības un iebilda pret vienīgās latviešu skolas Trīsciema, Sužu un Jaunciema apkaimē likvidēšanu, Izglītības, kultūras un sporta departaments sākotnējo ieceri koriģēja un ierosināja apspriest skolas attīstību kontekstā ar iespējamo iestādē īstenotās programmas pakāpes maiņu un ēkas pārveidi par izglītības un apkaimes iedzīvotāju aktivitāšu īstenošanas centru. Turpmākai sadarbībai kopā jāsanāk gan jau minētā departamenta, gan pašvaldības Īpašuma departamenta, gan apkaimes iedzīvotājiem.

Pašlaik domē apspriestais izglītības iestāžu tīkla pilnveides plāns paredz apvienot Rīgas Ezerkrastu pamatskolu ar Rīgas Juglas vidusskolu, Rīgas 60. vidusskolu – ar Rīgas Klasisko ģimnāziju, Rīgas 94. vidusskolu – ar Rīgas Ziepniekkalna sākumskolu, bet Rīgas 5. internātpamatskolai – attīstības centram pievienos Rīgas Sanatorijas internātpamatskolu, nododot pirmsskolas izglītības vajadzībām ēku Stokholmas ielā 24. Tur varētu atvērt bērnudārzu no šā gada 1. septembra. Mācības arī turpmāk notiks minēto skolu pašreizējās telpās.

Apvienoti tiks arī vairāki bērnudārzi. Rīgas 153. pirmsskolas izglītības iestādi apvienos ar Rīgas 4. speciālo internātpamatskolu, Rīgas pirmsskolas izglītības iestādi Sapņudārzs – ar Strazdumuižas internātvidusskolu – attīstības centru vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, Rīgas 162. pirmsskolas izglītības iestādi Saulīte ar Rīgas 145. pirmsskolas izglītības iestādi, un apvienoto dārziņu turpmāk dēvētu par Pienenīti. Rīgas 139. pirmsskolas izglītības iestādi paredzēts apvienot ar bērnudārzu Mārītes, piešķirot nosaukumu Bizmārītes. Arī pēc iestāžu apvienošanas pirmsskolas grupas darbosies iestāžu pašreizējās ēkās.

Pašvaldības deputāti neiebilda pret priekšlikumu apvienot vairākus bērnu un jauniešu centrus – Altona (1049 audzēkņi), Kurzeme (1803 audzēkņi) un Zolitūde (1488 audzēkņi) vienā iestādē ar nosaukumu Altona, kā arī centrus Mīlgrāvis (897 audzēkņi) un Laimīte (1665 audzēkņi), Bolderāja (937 audzēkņi) un Rīgas 19. vidusskolu (301 audzēknis), bet bērnu un jauniešu vides izglītības centru Rīgas Dabaszinību skola (848 audzēkņi) apvienos ar Rīgas Jauno Tehniķu centru (1500 audzēkņu). Nodarbības tikts turpinātas līdzšinējās telpās. Savukārt bērnu un jaunatnes sporta skolu Rīdzene apvienos ar Rīgas 3. Bērnu un jaunatnes sporta skolu, saglabājot līdzšinējās nodarbību norises vietas.

Foto: F64

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro