Rīga turpina izglītības iestāžu tīkla pilnveidi

Ceturtdien, 24. februārī, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti atbalstīja vispārējās izglītības iestāžu tīkla pilnveidošanas pasākumus, lai sekmētu pēctecīgas vispārējās pamatizglītības pieejamības nodrošinājumu un kvalitatīvas vispārējās vidējās izglītības piedāvājumu.

Samazinoties skolēnu skaitam, no 2022. gada 1. septembra iecerēts likvidēt Rīgas 65. pamatskolu, to pievienojot Rīgas Lietuviešu vidusskolai, kam ir pozitīva audzēkņu skaita dinamika, labi skolēnu mācību sasniegumi un kas turpinātu īstenot abu skolu vispārējās izglītības programmas. Tiek plānota pakāpeniska apvienotās skolas darbības pārstrukturizācija, izglītības procesu 1.-6. klasei īstenojot ēkā Bultu ielā 5, bet 7.-12. klasei – ēkā Prūšu ielā 32. Apvienojot skolas, tiks nodrošināta labas pārvaldības pārnese, paplašināts vispārējās un interešu izglītības programmu piedāvājums, kā arī lietderīgi izmantoti skolu personāla un ēku resursi.

Tāpat, ņemot vērā analizētos datus un apstākļus par skolas darbu un nodrošināto izglītības kvalitāti kopumā, skolēnu skaita dinamiku vairāku gadu griezumā, izglītojamo mācību sasniegumus, centralizēto eksāmenu rezultātus, kā arī skolas ēku  izmantošanas iespējas, no 2022. gada 1. septembra tiek plānota Rīgas 14. vidusskolas likvidācija, nododot vispārējās izglītības programmu pēctecības nodrošināšanu Rīgas Raiņa vidusskolai un Rīgas Reinholda Šmēlinga vidusskolai. Savukārt, likvidējot Rīgas 18. vidusskolu, vispārējās izglītības programmu pēctecību nodrošinās Rīgas Raiņa vidusskola. Apvienojot skolas, pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem tiks piedāvāts darbs citās Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs, tādējādi risinot vakanču jautājumu skolās, turklāt pēc ēku atbrīvošanas tajās varētu nodrošināt citas pašvaldības funkcijas vai piedāvāt telpu iznomāšanu privātajam sektoram.

Minētās darbības ir paredzēts veikt, ievērojot Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma prasības un Ministru kabineta noteikumos noteiktos kvantitatīvos un kvalitatīvos kritērijus, kā arī veicinot kompetenču pieejā balstīta izglītības satura īstenošanu. Par Rīgas pašvaldības izglītības iestāžu optimizēšanu tuvākajā Rīgas domes sēdē vēl lems deputāti.

Turpinot vidusskolu tīkla sakārtošanu pilsētā saskaņā ar skolu tīkla optimizācijas rīcības virzieniem un galvenajiem uzdevumiem, Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas deputāti drīzumā skatīs jautājumu arī par septiņu Rīgas pašvaldības skolu izglītības pakāpju maiņu, kas no 2022. gada 1. septembra varētu pildīt pamatskolas funkcijas. Tāpat iecerēts lemt par papildu atbalstu pamatskolu izglītības kvalitātes nodrošinājumam, tā veicinot apkaimes iedzīvotāju apmierinātību pēc kvalitatīva izglītības procesa skolā tuvumā bērna dzīvesvietai. Turpināsies arī speciālās izglītības programmu īstenošana arvien vairākās vispārizglītojošajās skolās, tādējādi sekmējot un paplašinot iekļaujošas izglītības vides veidošanu Rīgas pašvaldības izglītības iestādēs.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro