Saeima dod atļauju valstij iegādāties “Air Baltic” vērtspapīrus

Finanšu ministrs valsts vārdā varēs iegādāties akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” jaunemitējamos fiksēta ienākuma vērtspapīrus. To paredz ceturtdien, 2.maijā, Saeimā pieņemtais lēmums.

Saskaņā ar Saeimas lēmumu finanšu ministrs pilnvarots iegādāties akciju sabiedrības “Air Baltic Corporation” jaunemitējamos fiksēta ienākuma vērtspapīrus (obligācijas) ne vairāk kā 136 miljonu eiro vai ekvivalentā apmērā saskaņā ar uzņēmuma obligāciju prospektu, emisijas vadošo banku norādījumiem un starptautiski pieņemto praksi attiecībā uz obligāciju iegādi un norēķinu.

Pilnvarojumu fiksēta ienākuma vērtspapīru iegādei par budžeta līdzekļiem finanšu ministram Saeima, ņemot vērā Ministru kabineta lēmumu, devusi saskaņā ar pagājušajā nedēļā pieņemtajiem grozījumiem Likumā par budžetu un finanšu vadību.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro