Sāk vākt parakstus par to, lai portālos atļautu komentēt tikai identificējamiem lietotājiem

Iniciatīvu portālā “Manabalss.lv” iesniegta iniciatīva, lai atļautu komentēt tikai identificējamiem lietotājiem. Iniciatīvas autore ir stiliste Indra Salceviča.

Tiek norādīts, ka saskaņā ar Latvijas Republikas Satversmes 100. pantu, ikvienam ir tiesības uz vārda brīvību, kas ietver tiesības brīvi iegūt, paturēt un izplatīt informāciju un paust savus uzskatus. Cenzūra ir aizliegta. Demokrātiskā valstī vārda brīvībai ir vitāla nozīme. Ikviena cilvēka vārda brīvība beidzas tur, kur sākas cita cilvēka tiesības.

“Analizējot dažādu ziņu portālos publicēto rakstu komentāru sadaļas, ir redzams, ka mediji informē sabiedrību un ļauj tai brīvi paust savu viedokli, taču nemoderē zem rakstiem esošās diskusijas, kurās plaukst un zeļ sazvērestības teorijas, naida kurināšana (arī uz nacionālā, etniskā un rases pamata), necenzēta leksika, meli, puspatiesības, homofobija un citas personu goda un cieņas aizskaršanas formas. Mūsuprāt, tādi nav pieļaujami,” pauž Salceviča.

“Mūsuprāt, ziņu portālu publikāciju komentēšanai ir jābūt pieejamai tikai identificējamām personām. Proti, personai, kas vēlas ievietot komentāru sadaļā savu viedokli, pirms tam ir jāveic autentifikācija ar kādu no personu identificējošu rīku. Personai būtu jāatļauj saglabāt iespēja rakstīt komentāru, norādot segvārdu, tomēr reālā identitāte būtu pieejama medija datu bāzē. Šāda identifikācija dotu iespēju personai, kuras tiesības būs aizskartas, vērsties pēc reāli nodrošināmas aizstāvības tiesībsargājošajās iestādēs. Ne mazāk svarīgi ir nodrošināt arī komentāru moderēšanu, kā tas jau notiek vairākās citās valstīs,” noradīts iniciatīvā.

“Tādējādi jebkurš sabiedrības loceklis būs pasargāts no nesodītas savu tiesību pārkāpšanas, paturot tiesības uz personas privātās dzīves neaizskaramību un reāli nodrošinot goda un cieņas aizskaršanas un reputācijas graušanas aizliegumu. Sabiedrība kopumā tiks pasargāta no dažādu sazvērestību teoriju vairošanās un dezinformācijas izplatīšanās, kā arī netiks kultivēta diskriminācija uz rases vai etniskās piederības un dzimuma pamata, seksuālās orientācijas vai ķermeņa kaunināšanas pamata,” pauda Salceviča.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro