Stingrāk reglamentēs mājas dzīvnieku labturību un aizsardzību

Valdība otrdien, 25. jūnijā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotos jaunos mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumus, reglamentējot pieļaujamos suņa piesiešanas gadījumus, nosacījumus dzīvnieku uzturēšanai īpašnieka teritorijā un publiskā teritorijā, telpās, un prasības dzīvnieka demonstrēšanai publiskā izstādēs.

Turpmāk suni drīkstēs turēt ārpus telpām, ja pēc dzīvnieka genotipa vai fenotipa tas ir piemērots turēšanai āra apstākļos, nekaitējot suņa veselībai un labsajūtai. Dzīvnieku aizsardzības likuma redakcija, kas stāsies spēkā 1. jūlijā, aizliedz suni turēt piesietu, izņemot mājas (istabas) dzīvnieku labturību un aizsardzību regulējošos normatīvajos aktos minētos gadījumus. Tomēr aizliegums suni turēt piesietu nav attiecināms uz suņiem, kuri dzimuši līdz 2023. gada 31. augustam.

Vēl arī stājas spēkā nosacījums, ka, mainoties īpašniekam vai suņa turētājam, jaunajam īpašniekam vai turētājam ir jānodrošina, lai suni, kurš dzimis līdz 2023. gada 31. augustam un savas dzīves laikā nav turēts piesiets, arī turpmāk turētu nepiesietu.

Noteikumi paredz, ka suni atļauts piesiet sacensībās, medībās, izstādēs vai vietās, kurās suni izmanto darbam. Suni drīkst piesiet arī pēc praktizējoša veterinārārsta norādījumiem atbilstoši suņa veselības stāvoklim un īslaicīgai suņa fiksēšanai, klātesot tā īpašniekam vai turētājam.

Noteikumi nosaka minimālo pieļaujamo platību voljēram vai citam ierobežotam laukumam, kā arī, turot suni voljērā vai citā ierobežotā laukumā, īpašniekam ir jānodrošina apstākļi dzīvnieka barošanai, dzirdināšanai, fiziskām aktivitātēm un socializācijai.

Jaunie noteikumi paredz, ka sunim, ko tur iekštelpās, telpu videi jābūt pazīstamai un sunim jābūt socializētam,- dzīvniekam jāspēj pielāgoties cilvēka darbībai. Sunim arī jānodrošina gan brīva pārvietošanās turēšanas vietā, gan minimālā uzturēšanās platība.

Noteikumi nosaka prasības arī kaķu turēšanai un kritērijus, kas ir jānodrošina, lai kaķis (vecāks par sešiem mēnešiem) var brīvi uzturēties ārpus tā īpašnieka vai turētāja lietošanā esošās teritorijas. Šādam kaķim ir jābūt sterilizētam, apzīmētam ar mikroshēmu un reģistrētam atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību.

Noteikumi paredz kritērijus, pēc kuriem tiek atļauta dzīvnieku dalība publiskās izstādēs (dzīvnieka vecumu, veselības stāvokli, apzīmēšanu, reģistrācijum vakcināciju u.c.). Tāpat kā

līdz šim, izstādē drīkst piedalīties suņi, kaķi un mājas (istabas) seski, kas ir apzīmēti ar mikroshēmu un reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par mājas (istabas) dzīvnieku apzīmēšanas un reģistrācijas kārtību.

Noteikumi arī nosaka prasības dzīvnieku turēšanas vietām, dzīvnieku barošanai, dzirdināšanai, fiziskajā aktivitātēm un pārvadāšanai.

Noteikumi “Mājas (istabas) dzīvnieku labturības un aizsardzības noteikumi” stāsies spēkā 2024. gada 1. jūlijā un tiks publicēti oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”. Vienlaikus spēku zaudēs Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa noteikumi “Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai”.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro