Stradiņa slimnīca sagaida no SIA “Velve” būvniecības dokumentācijas atdošanu un skaidrojumu par parādiem apakšuzņēmējiem

Lai risinātu ar A2 būvobjekta pārņemšanu saistītos jautājumus, tostarp par norēķiniem, Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca (Stradiņa slimnīca) sagaida, ka SIA “Velve” atdos slimnīcai būvniecības dokumentāciju, kuras iztrūkums un prettiesiska izvešana fiksēta gan tiesu izpildītāja sastādītajā aktā, gan klātesot Valsts policijai un kuru līdz pat šim brīdim SIA “Velve” nav atdevusi pasūtītājam. Būtisks aspekts tehnisko jautājumu risināšanai, tiekoties klātienē, ir arī SIA “Velve” ilgstoši nenokārtotas attiecības ar apakšuzņēmējiem, par kurām jau divdesmit komersantu informējuši Stradiņa slimnīcu.

Stradiņa slimnīca uzskata, ka vienīgais iespējamo pārrunu temats ar SIA “Velve” ir būvobjekta projekta dokumentācijas atgūšana – pārņemot Stradiņa slimnīcas jaunā korpusa būvobjektu, 2024.gada 21.februārī fiksēts projekta dokumentācijas iztrūkums, savukārt 22.februārī atklāts klajš atkārtotas dokumentu zādzības mēģinājums, attiecīgo faktu fiksējot zvērinātiem tiesu izpildītājiem un klātesot Valsts policijai. Bez minētajiem dokumentiem prettiesiski tiek kavēta pašas SIA “Velve” līdz līguma izbeigšanai paveikto darbu nodošana un attiecīgo darbu apjoma novērtēšana.

Būtisks aspekts, uz kuru Stradiņa slimnīcai būtu jāsaņem konkrētas atbildes no SIA “Velve”, ir tās nesakārtotās attiecības ar apakšuzņēmējiem, ko pati būvkompānija piesaistīja būvobjektam. Lai gan tieši SIA “Velve” ir atbildīga par saistību izpildi pret apakšuzņēmējiem, tomēr līdz 2024.gada 24.aprīlim jau divdesmit būvobjektam piesaistītie apakšuzņēmēji vērsušies Stradiņa slimnīcā, informējot, ka par to veiktajiem būvdarbiem vai piegādātajiem materiāliem SIA “Velve” kopš 2023.gada maija nav veikusi norēķinu vairāk nekā 1,5 miljonu eiro apmērā. Turklāt Stradiņa slimnīca ir konstatējusi, ka ievērojama ir tādu darbu un materiālu daļa, par ko slimnīca ar SIA “Velve” ir pilnībā norēķinājusies, bet tālāka samaksa apakšuzņēmējiem nav veikta. Precīzu apmēru slimnīca nevar noteikt, jo tai nav zināmi līgumi starp SIA “Velve” un apakšuzņēmējiem.

Būvniekam atzīstot nespēju pildīt savas līgumsaistības, līgums ar SIA “Velve” tika lauzts 2024.gada 13.februārī.

Kopš A2 korpusa pārņemšanas Stradiņa slimnīca nodrošina skaidru ēkas būvniecības un attīstības tālāko plānu, kas ir īstenojams trīs posmos: 1. ārkārtas darbi pašu spēkiem, 2. neatliekamie darbi, piesaistot būvdarbu veicēju, 3. ēkas izbūve un pabeigšana ar jauna ģenerāluzņēmēja palīdzību. Patlaban risinās ārkārtas sarunu procedūra par neatliekamo būvdarbu veikšanu steidzamības kārtā, līdz iepirkuma procedūrā tiks izvēlēts jauns A2 korpusa būvnieks. Plānots, ka ēkas ārējās kontūras tiks noslēgtas 2024. gada septembrī, tā nodrošinot iekšējo klimatisko apstākļu stabilitāti. Kopumā neatliekamos būvdarbus plānots pabeigt 2024. gada decembrī. 

Darbu trešajā posmā paredzēts nodrošināt atlikušā būvdarbu apjoma izbūvi līdz ēkas nodošanai ekspluatācijā, un tas nozīmē arī jauna ģenerālbūvuzņēmēja piesaisti. Prognozējamais iepirkuma procedūras ilgums, ieskaitot līguma noslēgšanu, ir līdz 2024. gada nogalei, būvdarbu uzsākšana plānota 2025. gada sākumā, bet darbus pabeigt plānots līdz 2026. gada beigām.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro