Trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss Rīgā tiks pagarināts automātiski

Ja ārkārtējās situācijas laikā Rīgas Sociālā dienesta klientiem ir beidzies trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss, tas tiek pagarināts automātiski līdz februāra beigām, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem, kā arī mājsaimniecībai saglabājas visi piešķirtie pabalsti un pakalpojumi bez ierašānās klātienē.

Izziņas derīguma termiņu pagarina Rīgas Sociālais dienests, izmantojot valsts un pašvaldību informācijas sistēmās pieejamos datus. Tāpat dienests sagatavo iztikas līdzekļu deklarāciju, pamatojoties uz iepriekšējo iesniegumu un dokumentiem uz ārkārtējās situācijas laiku un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām mājsaimniecībai saglabājas visi pašvaldības un valsts piešķirtie pabalsti un atvieglojumi, uz kuriem šai mājsaimniecībai ir tiesības.

Pirms došanās uz Rīgas Sociālo dienestu klienti aicināti izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumu attālināti. Mājsaimniecība, kurai no jauna nepieciešams izvērtēt materiālos resursus sociālās palīdzības pabalstu saņemšanai, noteikt atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statusam vai kura nonākusi krīzes situācijā, Rīgas Sociālajā dienestā pamatā jāvēršas attālināti vai tikai pēc iepriekšēja pieraksta.

Iesniegumu, kas uzrakstīts latviešu valodā, kuru paraksta visas mājsaimniecības pilngadīgās personas, var  ievietot īpaši norādītā dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 klientu pieņemšanas vietām Rīgā (adreses: ld.riga.lv/Rīgas Sociālais dienests).

Parakstot ar drošu elektronisko parakstu, iesniegumu var iesniegt, nosūtot uz e-pastu soc@riga.lv, kā arī iespējams izmantot portālu www.latvija.lv.

Sociālā pabalsta vai pakalpojuma pieprasītājs iesniegumā norāda šādas ziņas: pieprasītāja vārdu, uzvārdu; personas kodu; deklarētās dzīvesvietas adresi; elektroniskā pasta adresi vai oficiālo elektronisko adresi (ja personai ir aktivizēts oficiālās elektroniskās adreses konts); tālruņa numuru; pabalsta pieprasījuma gadījumā jānorāda kredītiestādes vai pasta norēķinu sistēmas konta numuru (21 zīme). Sociālā atbalsta pieprasītājs ar savu parakstu apliecina, ka iesniegumā sniegtā informācija ir patiesa.

Sev neskaidro informāciju var uzzināt, zvanot  pa bezmaksas informatīvo tālruni 80005055, ārpus darba laika darbojas balss pastkastīte vai darba dienās darba laikā pa Rīgas Sociālā dienesta informatīvo tālruni 67105048, vai zvanot Rīgas Sociālā dienesta teritoriālo centru informatoriem.

Aicinām sekot līdzi jaunumiem un aktualitātēm Labklājības departamenta sociālā tīkla “Facebook” profilā: www.facebook.com/labklajibasdepartaments un Labklājības departamenta mājas lapā www.ld.riga.lv.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro