Vakcinētajiem vēlas atjaunot divus atbalsta pasākumus

Labklājības ministrija ir sagatavojusi priekšlikumus likumprojektam “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu” uz otro lasījumu, lai personām, kurām ir sadarbspējīgs vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikāts vai kuras ir saņēmusi atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju pret Covid-19, atjaunotu šādus atbalsta pasākumus.

vecāka pabalsta turpinājuma izmaksu, paredzot, ka to izmaksās par periodu no 2021. gada 11. oktobra līdz dienai, kad persona sāk gūt ienākumus kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 15. novembrim tām personām, kurām piešķirtā vecāku pabalsta periods (līdz bērna viena gada vai pusotra gada vecumam) beidzas laikā no 2021.gada 11.oktobra, kad sakarā ar Covid-19 izsludināta ārkārtējā situācija, un kura ārkārtējās situācijas apstākļu dēļ nevar atgriezties darbā, jo darba devējs nenodarbina darbinieku vai iestājusies dīkstāve, vai kura nevar gūt ienākumus no saimnieciskās darbības. Par šo periodu vecāku pabalsta turpinājums tiks izmaksāts iepriekš piešķirtā vecāku pabalsta apmērā, bet ne vairāk kā 700 eiro mēnesī,

slimības palīdzības pabalsta izmaksu par laiku no šā gada 1. novembra līdz 31. decembrim situācijā, ja viens no bērna vecākiem nevar strādāt attālināti un aprūpējamais bērns ir vecumā līdz 10 gadiem (ieskaitot) vai bērns ar invaliditāti līdz 18 gadu vecumam un ja bērns ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi vai mācības vispārējās izglītības programmā notiek attālināti. Šāds pat atbalsts būtu personai, kas ir atbalsta persona personai ar invaliditāti no 18 gadu vecuma, kurai pašvaldība piešķīrusi dienas aprūpes centra vai dienas centra pakalpojumu un kura ar Covid-19 infekciju saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt dienas aprūpes centru vai dienas centru. Slimības palīdzības pabalstu izmaksās 60 % apmērā no personas vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

“Es apzinos, ka esam nonākuši situācijā, kurā paralēli vakcinācijai ir ļoti svarīgi atbalstīt ģimenes. Tādēļ valdība ir lēmusi atjaunot iepriekšējā krīzes perioda atbalstus. Ticu, ka tas ir neliels, bet svarīgs solis epidēmijas mazināšanā un iespēju atgriezties drošākā dzīvē, ” uzskata labklājības ministrs Gatis Eglītis.

Ceturtdien, 28.oktobrī, Saeima pirmajā lasījumā pieņēma grozījumus likumā “Par maternitātes un slimības apdrošināšanu”, kas paredz piešķirt slimības pabalstu no pirmās darbnespējas dienas cilvēkiem saistībā ar saslimšanu ar Covid 19 vai arī atrašanos mājas karantīnā, ja viņiem ir sadarbspējīgs vakcinācijas pret Covid-19 vai pārslimošanas sertifikāts, vai arī kuri ir saņēmuši atzinumu par nepieciešamību atlikt personas vakcināciju. Saistībā ar akūtu augšējo elpceļu infekciju slimības pabalsts tiks maksāts par pirmajām trijām darbnespējas dienām.

Ja personu nosūtīs veikt analīzes par saslimšanu ar Covid-19 un analīzes būs pozitīvas – slimības pabalstu piešķirs par laiku no darbnespējas pirmās dienās līdz persona atgūs darbspējas. Ja analīzes būs negatīvas, bet darbnespēja turpināsies, izsniegtā darbnespējas lapa B noslēdzama trešajā darbnespējas dienā un atverama darbnespējas lapa A. Slimības nauda un slimības pabalsts izmaksājams vispārējā kārtībā.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro