Valdība atbalsta finanšu stabilizācijas aizdevuma piešķiršanu Rēzeknei ar stingriem nosacījumiem

Otrdien, 13. februārī, Ministru kabinets atbalstīja priekšlikumu piešķirt Rēzeknes pilsētas pašvaldības saistību izpildei valsts budžeta atbalstu – aizdevumu – līdz 5 miljoniem eiro, ja pašvaldība izpildīs stingrus izvirzītos nosacījumus. Aizdevuma piešķiršanai pilsētas pašvaldībai līdz 21. februārim jāiesniedz apstiprināts sabalansēts (bezdeficīta) budžets 2024. gadam un jāuzrāda pilnīgs pašlaik jau uzņemto saistību apmērs, kā arī jāizpilda citi nosacījumi.

“Ja pašvaldība sekos stabilizācijas mehānismiem, mēs būsim gatavi nākt palīgā. Aizdevums Rēzeknes pilsētai nepieciešams, lai no domes pārstāvju rīcības neciestu iedzīvotāji. Tai joprojām ir jānodrošina pastāvīgo funkciju izpilde, atjaunojot finanšu stabilitāti ilgtermiņā. Tomēr pirms aizdevuma piešķiršanas ir ļoti būtiski izpildīt mājasdarbu, kas sniegs pārliecību, ka līdzšinējās problēmas neatkārtosies, turpmākā finanšu pārvaldība notiks atbildīgi un tā atbildīs pašvaldības ilgtermiņa attīstībai,” uzsver finanšu ministrs Arvils Ašeradens.

Aizdevuma piešķiršana Rēzeknes pilsētai ir ārkārtas risinājums, kas paredz atbildīgo ministriju pastiprinātu uzraudzību. Valsts budžeta aizdevums pašvaldībai tiks piešķirts, kad pašvaldība būs iesniegusi FM domē apstiprinātu 2024. gada budžetu bez deficīta, atvērusi norēķinu kontus Valsts kasē visu izdevumu veikšanai un iesniegusi domes lēmumu, kas apliecina, ka pašvaldība, tajā skaitā pašvaldības amatpersonas un institūciju vadītāji, neuzņemsies saistības bez finanšu seguma. Ja pašvaldība izpildīs noteiktos nosacījumus, valsts aizdevumu piešķirs no 2024. gada pašvaldību kopējā pieļaujamā aizņēmuma palielinājumu, kas ir 198,7 miljoni eiro.

Ja pašvaldība nesadarbosies un nebūs progresa finanšu situācijas stabilizēšanā vai līdz 2024. gada 21. februārim domē nebūs pieņemts sabalansēts 2024. gada budžets, pašvaldība nebūs izpildījusi likumā paredzētos nosacījumus. Līdz ar to FM informēs Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ar lūgumu izvērtēt pašvaldības atbildību.

Jau no 2023. gada FM ir veikusi pastiprinātu Rēzeknes pašvaldības finansiālās darbības uzraudzību, tiekoties ar pašvaldības pārstāvjiem, pieprasot detalizētu informāciju un skaidrojumus, vairākkārt un savlaicīgi informējot pašvaldību par identificētajiem finanšu riskiem, kā arī lūdzot operatīvu rīcību finanšu situācijas sakārtošanai.

Diemžēl pašvaldība nav spējusi iesniegt pārliecinošu un ticamu informāciju par pašvaldības 2023. gada finanšu līdzekļu iztrūkumu, ņemot vērā grāmatvedības decentralizāciju un trūkumus budžeta izpildes un kontroles procesā. FM par konstatētajiem jautājumiem ir informējusi Valsts kontroli, Ģenerālprokuratūru un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju.

Ministrijas ieskatā pašvaldība, neparedzot 2023. gada budžetā finansējumu un uzņemoties saistības bez seguma, ir radījusi apdraudējumu pašvaldības maksātspējai – pildīt uzņemtās saistības un nodrošināt pašvaldības autonomo funkciju izpildi. Ņemot vērā finanšu vadības pārkāpumus un bezatbildīgo pašvaldības amatpersonu rīcību, tā ir jānovērš esošajiem domes deputātiem.

Arī Valsts kontrole pēc finanšu ministra lūguma ir pabeigusi revīziju pašvaldībā un uzsvērusi, ka nav spējusi iegūt pārliecinošu un ticamu informāciju par Rēzeknes pašvaldības 2023. gada finanšu līdzekļu iztrūkumu. Valsts kontrole revīzijā ir konstatējusi vairāku normatīvo aktu pārkāpumus, tostarp būtiskus trūkumus budžeta izpildes un kontroles procesā, necaurskatāmu un sadrumstalotu budžeta vadību.

Likumā par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam Ministru kabinetam ir noteiktas tiesības lemt par nepieciešamajiem atbalsta pasākumiem, tajā skaitā par nepieciešamo valsts budžeta aizdevumu uzņemto saistību izpildei šā likuma noteiktā pašvaldību aizņēmumu kopējā palielinājumā.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro