Valsts prezidenta pārstāvis Daugavpils Universitātes padomē lūdz atstādināt viņu no amata

Valsts prezidenta pārstāvis Daugavpils Universitātes padomē Toms Torims sazinājās ar Valsts prezidentu, informējot par apstākļiem padomē, kas viņam ir nepieņemami un kuru dēļ T. Torims vairs neredz iespēju turpināt pildīt viņam uzticētos Daugavpils Universitātes (DU) padomes locekļa pienākumus. Šodien T. Torims arī iesniedza Valsts prezidentam oficiālu vēstuli, to apstiprinot.

“Kā jau esmu Jūs iepriekš informējis, esošajā DU padomes sastāvā un darbības veidā man faktiski nav iespēju pildīt Jūsu uzticēto mandātu un strādāt pie uzstādīto virsmērķu sasniegšanas. Efektīvs, kvalitatīvs un uz pārmaiņām vērsts padomes darbs nav iespējams, tajā darbojoties locekļiem, kuri atrodas tiešā vai netiešā interešu konfliktā, vienlaicīgi ieņemot vadošus amatus DU. Ņemot vērā augstāk minēto, lūdzu, pieņemt manu tūlītēju atkāpšanos no DU padomes locekļa amata,” uzsver T. Torims.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro