Valsts prezidents ar skolu vadību Rēzeknes “Zeimuļā” runā par kompetencēs balstītu izglītību un medijpratību

Valsts prezidents Egils Levits Rēzeknē apmeklēja Austrumlatvijas radošo pakalpojumu centru “Zeimuļs”, ar Rēzeknes un novada skolu vadītājiem pārrunājot kompetencēs balstītās izglītības programmu “Skola2030”, interešu izglītību, skolu reformas.

Daudz uzmanības tika veltīts tam, kā virzās kompetencēs balstītas izglītības iedzīvināšana skolās, atzinīgi novērtējot dažādu zinātņu mijiedarbību stundās, veicinot skolēnu izpratni par mācību vielu un kritisko domāšanu. Tika atzīts, ka skolotājiem trūkst atbalsta un metodisko materiālu jaunās kompetenču izglītības mācībām.

Liela uzmanība sarunā tika pievērsta medijpratības iekļaušanai stundās dažādu mācību priekšmetu ietvaros. Augstu tika novērtēts to mācībspēku entuziasms, kuri paši gatavo medijpratības apguves materiālus.

Valsts prezidents arī uzdeva jautājumu par novadu mācību un latgaliešu valodas apguvi, kas Latgalē tiek piedāvāta fakultatīvi. Tika atzīts, ka jāpiestrādā pie intereses veicināšanas latgaliešu valodas apguvē. Valsts prezidents jau diskusijā “Gorā” aicināja latgaļus un arī klātesošos jauniešus runāt latgaliski.

Poļu vidusskolas un Rēzeknes 6. vidusskolas pārstāvji informēja par to, kā norit izglītība valsts valodā, ko skolas īsteno jau kopš 1993. gada.

Runājot par interešu izglītību, tika uzsvērts pozitīvais “Zeimuļa” ieguldījums radošuma veicināšanā bērniem un jauniešiem līdz 25 gadu vecumam.

Komentāri