Valsts prezidents: zinātnes finansējuma trūkuma dēļ daudzas Latvijas valstij nozīmīgas nozares paliek neizpētītas

26. oktobrī Valsts prezidents Egils Levits Rīgas pilī tikās ar Latvijas Zinātnes padomes direktori Dr. Phys.Gitu Rēvaldi, lai pārrunātu zinātnes finansējuma, pārvaldības un attīstības jautājumus.

Būtisks temats abu pušu sarunā bija zinātnes projektu vērtēšanas un finansēšanas sistēma. G. Rēvalde pastāstīja, ka zinātnieku iesniegtos projektu pieteikumus vērtē ārvalstu eksperti, tādējādi pēc iespējas nodrošinot šo vērtējumu objektivitāti. Valsts prezidents uzskata, ka ikvienai zinātnes nozarei ir nepieciešami savi unikāli kritēriji, kas izriet no šīs zinātnes specifikas – pilnīgi vienāda pieeja gan eksaktajām, gan humanitārajām un sociālajām zinātnēm nav piemērota, lai attīstītu šīs zinātnes.

Tāpat tika pārrunāta zinātnes finansējuma problemātika, kas saglabājas gadu no gada. Proti, ļoti daudzi izcili latviešu zinātnieku sagatavoti projektu pieteikumi netiek atbalstīti finansējuma trūkuma dēļ, tādējādi lieki šķērdējot zinātnieku laiku veltīgu projektu sagatavošanai, un daudzas Latvijas valstij nozīmīgas nozares paliek neizpētītas. Turklāt, runājot par valsts pētījumu programmas attīstību, it īpaši Latvijas vēstures pētniecības jomā, tika konstatēts, ka zinātnes finansējums no valsts budžeta līdzekļiem jau gadiem ir nepietiekošs un neatbilstošs Latvijai kā modernai un nobriedušai 21. gadsimta valstij.

Noslēgumā Valsts prezidents vēlēja panākumus jaunajai Latvijas Zinātnes padomes direktorei plašajā darba laukā, rosinot strādāt pie zinātnes prestiža sekmēšanas.

Komentāri