Vitenbergs: ir svarīgi sniegt skaidru signālu Latvijas uzņēmējiem par pieejamo atbalstu lieliem investīciju projektiem

Ministru kabineta š.g. 6. jūlija sēdē apstiprināta jauna atbalsta programma uzņēmējiem lieliem investīciju projektiem (t.i. vismaz 10 milj. EUR apmērā) kombinētā finanšu instrumenta veidā. Uzņēmējiem būs pieejams aizdevums ar kapitāla atlaidi, t.i. pēc noteiktu kritēriju izpildes pēc projekta realizācijas tiks samazināta aizdevuma pamatsumma dzīvotspējīgu uzņēmējdarbības projektu īstenošanai.

Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs norāda: “Nepieciešamība kāpināt produktivitātes apjomus, veikt ieguldījumus jaunu produktu izstrādē, veicināt jaunu, labi apmaksātu darba vietu radīšanu, paplašināt eksporta tirgus ģeogrāfiju ir stratēģiski svarīga Latvijas turpmākai attīstībai. Tāpēc esam radījuši papildu stimulu ekonomiskai aktivitātei, lai tuvākajos gados paaugstinātu Latvijas iekšzemes kopprodukta, eksporta, nodokļu nomaksas un citus tautsaimniecības rādītājus. Mums ir svarīgi sniegt skaidru signālu Latvijas uzņēmējiem par pieejamo atbalstu lieliem investīciju projektiem, veicināt komersantu konkurētspēju, izveidojot atbalsta mehānismu reindustrializācijas posma pārejai, vienlaikus sniedzot atbalstu visiem ekosistēmas ķēdē esošajiem uzņēmumiem – gan lieliem, gan maziem.”

Uzņēmēji varēs saņemt aizdevumu līdz 75% no projekta kopsummas, bet ne vairāk kā 15 milj. EUR, ja aizdevumu izsniegs Altum; un bez maksimālā ierobežojuma, ja aizdevumu piešķirs cits finansētājs. Kapitāla atlaides pamatsummas dzēšanai maksimālais apmērs būs līdz 30% no aizdevuma summas, bet ne vairāk kā 10 milj. EUR, ko piešķirs pēc pirmā nostrādātā gada no projekta realizācijas brīža.

Atbalstu plānots piešķirt projektiem:
• kuru paredzētais ieguldījumu apjoms ir vismaz 10 milj. EUR;
• kurus plānots īstenot kādā no RIS3 jomām – zināšanu ietilpīga bioekonomika; biomedicīna, medicīnas tehnoloģijas, farmācija; fotonika un viedie materiāli, tehnoloģijas un inženiersistēmas; viedā enerģētika un mobilitāte; informācijas un komunikācijas tehnoloģijas;
• kuros paredzēti ieguldījumi nelietotos (jaunos) pamatlīdzekļos;
• ja nekustamais īpašums, kurā veiks un izmantos ieguldījumus, ir īpašumā vai uz to ir ilgtermiņa nomas tiesības vismaz uz aizdevuma termiņu + 5 gadi no projekta realizācijas brīža lielajiem komersantiem un 3 gadi vidējiem komersantiem;
• kas neparedz atbalstu transportlīdzekļu iegādei.

Kapitāla atlaidi piešķirs, ja tiks sasniegti 4 no šādiem 5 kritērijiem:
• mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru reģionā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3 (izņemot Rīgu, kur mēneša vidējā bruto darba samaksa darbiniekiem nav mazāka par mēneša vidējās bruto darba samaksas apmēru tautsaimniecībā iepriekšējā gadā, kam piemērots koeficients 1,3), kas jāsaglabā vismaz 5 gadus no projekta īstenošanas brīža;
• preču vai pakalpojumu eksporta apjoms investīciju projekta rezultātā ir vismaz 3 milj. EUR pēc investīciju projekta īstenošanas;​
• investīciju projekta īstenošanas rezultātā uz katriem kapitāla atlaides 250 000 EUR ir radīta viena jauna darba vieta ar pilnu darba slodzi un kopā ir radītas ne mazāk kā 12 jaunas darba vietas ar pilnu darba slodzi;
• komersanta kopējais ieguldījumu apjoms pētniecībā un attīstībā triju gadu periodā pēc investīciju projekta īstenošanas ir vismaz 250 000 EUR;
• vismaz 20% no investīciju projekta ieguldījumiem ir vērsti uz ieguldījumiem zaļo tehnoloģiju izmantošanā.

Aizdevums tiks sniegts līdz 20 gadiem. Programmas ietvaros plānots sniegt atbalstu 5-6 projektiem 58,5 milj. EUR vērtībā. Atbalsta programmas finansējumu veidos neiztērētie finanšu līdzekļi vairākās Altum atbalsta programmās – portfeļgarantijas sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju – juridisko personu – kreditēšanas veicināšanai, aizdevumi un to procentu likmju subsīdijas komersantiem konkurētspējas veicināšanai un garantijas lielajiem komersantiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība.

Detalizēti ar atbalsta programmas nosacījumiem – Ministru kabineta noteikumiem “Noteikumi par aizdevumiem ar kapitāla atlaidi investīciju projektiem komersantiem konkurētspējas veicināšanai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro