VVD iestājas par būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu

Valsts vides dienesta (VVD) ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga trešdien, 2020. gada 23. septembrī, parakstīja memorandu par ciešāku sadarbību starp valsts pārvaldes atbildīgajām iestādēm, atkritumu apsaimniekošanas un būvniecības nozarēm, kā arī pašvaldībām par mērķtiecīgu būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēmas sakārtošanu, t.sk., panākot nelegālo komersantu darbības izbeigšanu.

“Valsts vides dienests atkritumu plūsmu kontrolei ievieš arvien jaunas pieejas. Mēs apzināmies ieguvumus, ko iedzīvotājiem un valsts ekonomikai var sniegt efektīva būvniecības atkritumu apsaimniekošanas sistēma, jo skaidri redzam šobrīd pastāvošās problēmas šajā jomā. Neatbilstoši apsaimniekotiem būvniecības atkritumiem nonākot vidē, tā tiek piesārņota un veidojas arvien jaunas degradētas teritorijas, tiek negatīvi ietekmēts būvniecības tirgus un nodarīti zaudējumi valsts budžetam. Tāpēc Valsts vides dienests iestājas par saskaņotu un kopīgu rīcību cīņā ar nelegālajiem komersantiem, kas sniedz šādus pakalpojumus – gan integrējot dažādas informācijas sistēmas atkritumu plūsmu efektīvākai uzraudzībai, gan izvirzot stingrākus nosacījumus būvniecības iepirkumu dalībniekiem pašvaldībās,” uzsver VVD ģenerāldirektore Elita Baklāne-Ansberga.

Parakstot memorandu, visas puses apņēmās arī sadarboties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izstrādātajā un Ministru kabinetā 2020. gada rudenī apstiprinātā Rīcības plāna Latvijas pārejai uz aprites ekonomiku 2020. – 2027. gadam mērķtiecīgā ieviešanā būvniecībā, kā arī efektīvā dabas resursu izmantošanā un otrreizējo izejvielu izmantošanā.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce uzsver: “Aprites ekonomikas mērķis ir novērst atkritumu rašanos, nodrošinot to pārstrādi un ilglaicīgu, un racionālu izmantošanu. Šodien parakstītais memorands par efektīvāku aprites ekonomikas īstenošanu būvniecības un celtniecības atkritumu segmentā ir viens no soļiem jaunās ekonomikas virzienā. Tādējādi būvniecības atkritumi ne tikai nenonāks vidē, bet arī atgriezīsies saimnieciskā apritē, un arvien vairāk komersanti, kas šobrīd darbojas pelēkajā zonā, būs motivēti legalizēt savu darbību”.

“Latvijā ir uzņēmumi, kas attīsta būvniecības atkritumu pārstrādi, ieviešot arvien jaunus tehnoloģiskos risinājumus. Tāpēc būtiski valstiskā līmenī veicināt šo atkritumu pārstrādes procesā radīto izejvielu atkārotu izmantošanu,” atzīmē Elita Baklāne-Ansberga.

Par sadarbību būvniecības atkritumu efektīvā apsaimniekošanā, t.sk., cīņai ar nelegālo komersantu darbību šajā jomā, kā arī sadarbību plašākai būvniecības atkritumu pārstrādei un tās rezultātā iegūto otrreizējo izejvielu izmantošanai, parakstot memorandu, vienojās Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, Ekonomikas ministrija, Valsts vides dienests, Latvijas Pašvaldību savienība, Latvijas atkritumu saimniecības uzņēmumu asociācija (LASUA), Latvijas Būvuzņēmēju partnerība (LBP) un Būvmateriālu ražotāju asociācija (BRA). Sadarbības memorands tapa pēc vides pakalpojumu uzņēmuma SIA “Clean R” iniciatīvas.

Komentāri