Ar likuma grozījumiem stiprina Tieslietu padomes lomu

Valdība šodien galīgajā lasījumā atbalstīja grozījumus likumā “Par tiesu varu”, kas nepieciešami, lai mazinātu izpildvaras ietekmi uz tiesnešu karjeras jautājumiem un stiprinātu Tieslietu padomes lomu.

Likuma grozījumi paredz, ka rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāju un apgabaltiesas priekšsēdētāju amatā iecels Tieslietu padome pēc savas iniciatīvas, nevis pēc tieslietu ministra priekšlikuma, kā tas ir patlaban. Tāpat grozījumi nosaka, ka rajona (pilsētas) tiesas priekšsēdētāja un apgabaltiesas priekšsēdētāja amata kandidātu izvirzīšanas un iecelšanas kārtību turpmāk noteiks Tieslietu padome.

Ar likuma grozījumiem pakāpeniski atsakāmies no izpildvaras iesaistes tiesu varas darba organizācijā, tādējādi stiprinot tiesu varas neatkarību, iepriekš sacīja par likumprojekta virzību Saeimā atbildīgās Juridiskās komisijas priekšsēdētājs Gaidis Bērziņš.

Ar likuma grozījumiem atjaunots Latvijas Republikas Augstākās tiesas vēsturiskais nosaukums – Senāts – un līdz ar to arī augstākās tiesas tiesnešu amata nosaukums – senatori. Latvijas Senāts bija Latvijas tiesu sistēmas kasācijas instance no 1918. līdz 1940.gadam, kad padomju vara to likvidēja. Augstākā tiesa ir Latvijas Senāta darba un tradīciju turpinātāja. Vienlaikus pastāvēs abi nosaukumi – gan Senāts, gan Augstākā tiesa.

Foto: F64

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro