Atbalsts Ukrainas kara bēgļiem būs pieejams arī turpmāk

Ministru kabinets atbalstīja tālākai virzībai uz Saeimu grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, kas paredz izmitināšanas un pārtikas nodrošināšanas nosacījumus atbalsta sniegšanai Ukrainas kara bēgļiem līdz šī gada beigām. Attiecīgos grozījumus izdevās panākt politiskās diskusijās iekšlietu ministra vadībā.

Iekšlietu ministrs K. Eklons: “Mēs nevaram palikt vienaldzīgi pret tiem Ukrainas cilvēkiem, kas ir spiesti bēgt no kara šausmām. Mēs rūpējamies un turpināsim rūpēties par Ukrainas kara bēgļiem, nodrošinot viņiem nepieciešamo atbalstu un dodot iespēju pakāpeniski pašiem uzturēšanās laikā Latvijā dzīvot un strādāt. Mēs kopā esam pilnveidojuši uzņemšanas mehānismu, padarot to efektīvāku un visām pusēm saprotamāku.”

Parlamentārais sekretārs M. Šteins: “Mēs visi kopā – valsts institūcijas, pašvaldības, NVO un pilsoniskā sabiedrība – nodrošinām pleca sajūtu bēgļiem no Ukrainas un turpināsim to darīt. Tā tas ir bijis kopš kara pirmās dienas, un šajā ziņā nekas nav mainījies. Tikai strādājot kopā, mēs varēsim sniegt efektīvu palīdzību un atbalstu. Milzu paldies pilnīgi visiem, kas nenogurstoši dienu dienā rūpējas un strādā, lai atbalstītu Ukrainas cilvēkus.”

Grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā, paredz, ka turpmāk izmitināšana visiem Ukrainas civiliedzīvotājiem tiek nodrošināta līdz 120 dienām, līdzšinējo 90 dienu vietā, taču pārtikas nodrošināšanas termiņš paliek 30 dienas, kā līdz šim.

Vienlaikus, tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas objektīvu iemeslu dēļ nespēj nodrošināt sev izmitināšanu pašu spēkiem, paredzēta iespēja saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienu perioda, taču ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim. Minētais atbalsts būs attiecināms uz personām, kas ir ar invaliditāti; nodrošina personas ar invaliditāti aprūpi; ir pensijas vecumā atbilstoši Latvijā noteiktajam pensionēšanās vecumam; Latvijā iegūst izglītību klātienē pirmsskolas, pamatizglītības, vispārējās vidējās vai profesionālās vidējās izglītības iestādē vai ir pilna laika studējošais augstākās izglītības iestādē; ir sieviete grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laikā; ir viens no bērna vecākiem bērna kopšanas periodā; nodrošina pirmsskolas vecuma bērna kopšanu, aprūpi un bērnam nav iespējas apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi.

Tāpat arī fiziskās un juridiskās personas, kuras bez maksas izmitina Ukrainas civiliedzīvotājus, varēs saņemt atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu par periodu, kas pārsniedz 120 dienas, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim, ja izmitināmā persona atbilst augstāk minētajiem izņēmuma kritērijiem.

Ministru kabinets pieņēma arī jaunus noteikumus par primāri sniedzamā atbalsta nodrošināšanu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas izstrādāti no jauna, aizstājot līdzšinējo redakciju. Ministru kabineta noteikumi stāsies spēkā š.g. 1. jūlijā.

Jaunajā tiesību aktā izmaiņas attiecas uz: izmitināšanas izmaksām, kuras tiek segtas līdz 300 euro mēnesī par visām izmitināšanas vietām (īres dzīvokļi, pašvaldību rīcībā esošās telpas, u.c.), bet ne vairāk kā 100 euro par personu mēnesī. Noteikti arī ierobežojumi pārtikas nodrošināšanas izmaksu apmēram atkarībā no pārtikas nodrošināšanas veida: ēdināšanas pakalpojumiem tie ir noteikti līdz 10 euro par personu dienā, pārtikas produktiem – līdz 5 euro par personu dienā.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro