Daudzbērnu ģimenēm pieejams plašāks atbalsts mājokļa iegādei vai būvniecībai

Šā gada 17. novembra sēdē Ministru kabinets apstiprināja grozījumus noteikumos par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai, ar kuriem precizēti nosacījumi subsīdijas “Balsts” piešķiršanai, lai praktiski nodrošinātu atbalstu mājokļa iegādei vai būvniecībai daudzbērnu ģimenēm. Vienlaikus vairākas bankas ir paudušas gatavību vai arī ir sadarbības līguma ar Attīstības finanšu institūciju Altum parakstīšanas procesā.

“Kvalitatīva un ģimenes vajadzībām atbilstoša mājokļa pieejamība ir viena no šī brīža valsts prioritātēm. Kā zināms, daudzbērnu ģimenēm ir nepieciešams ilgāks laiks, lai izveidotu uzkrājumus mājokļa pirmajai iemaksai, īpaši, ņemot vērā, ka nepieciešams arī lielāks mājoklis. Subsīdijas “Balsts” atbalsta mehānisma ieviešana palīdzēs daudzbērnu ģimenei tikt pie lielāka vai labāka mājokļa,” uzsver ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs.

MK apstiprinātās izmaiņas paredz, ka personas, kuras jau noslēgušas hipotekārā aizdevuma līgumu ar kredītiestādi sākot no š.g. 1.jūlija un, kuras atbilst noteikumos ietvertajiem subsīdijas “Balsts” kritērijiem, varēs pieteikties kredītiestādē subsīdijas “Balsts” saņemšanai līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Tāpat noteikumos precizēti iesniedzamie dokumenti un datu avoti ienākumu noteikšanai subsīdijas “Balsts” saņemšanai, kā arī precizēts personu loks, kurām šie ienākumi vērtējami. Paredzēts, ka subsīdijas “Balsts” piešķiršanai tiks vērtēti ienākumi par iepriekšējo taksācijas gadu.

Lai sniegtu lielāku atbalstu daudzbērnu ģimenēm tika izstrādāta atbalsta programma “Balsts”. Uz programmas “Balsts” subsīdiju mājokļa iegādei varēs pretendēt daudzbērnu ģimenes (trīs un vairāk bērni, kā arī gadījumos, ja ir divi bērni un ir iestājusies grūtniecība), kas bankā ņem kredītu mājokļa iegādei vai būvniecībai. Lai saņemtu “Balsts” subsīdiju, izvēlētā nekustamā īpašuma darījuma summa nevar pārsniegt 250 tūkstošus eiro, un ienākumiem uz vienu ģimenes locekli jābūt līdz 17 000 eiro iepriekšējā taksācijas gadā pirms nodokļu nomaksas. Tāpat saņēmējam jābūt Latvijas nodokļu rezidentam vismaz pēdējos 12 mēnešus, kuram īpašumā nav cits mājoklis, un subsīdija nevar būt lielāka kā 50% apmērā no kopējā darījuma vai būvprojekta apjoma.

Subsīdijas apjoms tiek noteikts, balstoties uz vairākiem kritērijiem. Trīs bērnu ģimenēm (arī, ja trešais vēl gaidāms) subsīdija ir astoņi tūkstoši eiro parastam mājoklim vai 10 tūkstoši eiro, ja mājoklis atbildīs energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Savukārt, četru un vairāk bērnu ģimenēm (arī, ja ceturtais vēl gaidāms) subsīdija ir 10 tūkstoši eiro parastam mājoklim vai 12 tūkstoši eiro, ja mājoklis atbildīs energoefektivitātes prasībām par gandrīz nulles enerģijas ēkām.

Kā zināms, mājokļu garantiju programmas ieviešanu kopš 2015. gada nodrošina Altum.

Vairāk ar apstiprinātajiem grozījumiem Ministru kabineta 2018.gada 20.februāra noteikumos Nr.95 “Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai” var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Komentāri