Eiropas Parlaments: Ukraina jāaicina pievienoties NATO

Eiropas Parlamenta deputāti aicina NATO sabiedrotos ievērot savu apņemšanos un “pavērt ceļu” tam, ka Kijeva tiek aicināta pievienoties aizsardzības aliansei.

Rezolūcijā, kas ceturtdien tika pieņemta ar 425 balsīm par, 38 pret un 42 atturoties, deputāti uzsver, ka viņi sagaida, ka “pievienošanās process sāksies pēc kara beigām un tiks pabeigts pēc iespējas drīzāk”.

Līdz brīdim, kad Ukraina būs kļuvusi par pilntiesīgu NATO dalībnieci, Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm kopā ar NATO sabiedrotajiem un līdzīgi domājošiem partneriem ir cieši jāsadarbojas ar Ukrainu, lai izstrādātu drošības garantijas pagaidu satvaru, kas jāievieš tūlīt pēc kara. Parlaments uzsver, ka Ukrainas integrācija gan NATO, gan ES veicinātu reģionālo un globālo drošību un stiprinātu saikni starp Ukrainu un eiroatlantisko kopienu.

Eiropas Parlamenta deputāti visstingrākajā veidā nosoda Krievijas 6. jūnijā veikto Kahovkas dambja sagraušanu, kas izraisīja plašus plūdus, vides katastrofu un ekocīdu Ukrainā, un saka, ka tas ir kara noziegums.

Visi tie, kas ir atbildīgi par šādiem kara noziegumiem, tostarp dambja iznīcināšanu, tiks saukti pie atbildības saskaņā ar starptautiskajām tiesībām, deputāti piebilst.

Parlaments aicina izstrādāt visaptverošu ES atveseļošanas pasākumu kopumu Ukrainai, kurā galvenā uzmanība būtu jāpievērš valsts tūlītējai, vidēja termiņa un ilgtermiņa palīdzībai, rekonstrukcijai un atveseļošanai. EP deputāti ar nepacietību gaida Eiropas Komisijas priekšlikumu par pašreizējās daudzgadu finanšu shēmas pārskatīšanu un Ukrainas atjaunošanas mehānisma izvediošanu, kas finansēs Ukrainas atjaunošanas centienus turpmākajos gados.

EP deputāti uzsver, ka ir svarīgi Ukrainas atjaunošanu sasaistīt ar tās gatavošanos pievienoties ES un notiekošajām iekšējām reformām, vienlakus uzsverot, ka bojātās infrastruktūra un rūpnieciskās jaudas atjaunošanai jānotiek saskaņā ar principu “atjaunot uzlabojot” un Eiropas zaļo kursu. Tas palīdzētu pārveidot Ukrainu par bezoglekļa un digitālu Eiropas labklājības valsti un mūsdienīgu tirgus ekonomiku.

Parlaments visbeidzot atkārtoti pauž atbalstu Eiropadomes pagājušā gada lēmumam piešķirt Ukrainai ES kandidātvalsts statusu. Deputāti pauž cerību, ka Eiropas Komisija sniegs pozitīvu ieteikumu pēc tam, kad Ukraina būs veiksmīgi izpildījusi septiņus Komisijas atzinumā izklāstītos pasākumus. Viņi aicina noteikt skaidru rīcības plānu pievienošanās sarunu uzsākšanai, kas, ja būs pietiekams ES un dalībvalstu atbalsts, varētu sākties jau šogad.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro