FM sākusi dienesta pārbaudi Valsts ieņēmumu dienestā

Trešdien, 8. jūnijā, Finanšu ministrijā (FM) ir izdots rīkojums par dienesta pārbaudes uzsākšanu. Tās mērķis ir noskaidrot apstākļus un iemeslus, kas bijuši par pamatu skaidras un caurspīdīgas rotācijas politikas un ilgtermiņa pārcelšanas plāna neizstrādāšanai, tādējādi neveicot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) struktūrvienību augstākās vadības, kas pakļautas augstam korupcijas riskam, rotācijas, tajā skaitā arī Muitas pārvaldes augstākās vadības rotācijas.

VID adresētajos auditu ieteikumos 2021. gada novembrī īpaši uzsvērts, ka nepieciešams izstrādāt civildienesta ierēdņu pārcelšanas ilgtermiņa plānu, iekļaujot tajā rotācijai pakļautos amatus, iespējamos jaunos amatus un tiem nepieciešamās kompetences. Tāpat nepieciešams arī noteikt termiņus, uz cik ilgu laiku amatpersona tiek rotēta, vienlaicīgi nodrošinot iestādes darbības nepārtrauktību un nepiemērojot izņēmumus atsevišķiem vadītāju amatiem.

FM jau šā gada 3. martā[1] vēstulē “par ieteikuma ieviešanas statusu” norādīja, ka VID iesniegtie dokumenti nesniedz pārliecību par VID vadības ilgtermiņa redzējumu amatpersonu rotācijas īstenošanai. VID amatpersonu izvērtējumi bija vērsti uz izslēdzošo kritēriju un izņēmumu piemērošanu, kā rezultātā radās šaubas, vai VID tiešām plānoja īstenot VID iekšējos noteikumos noteikto attiecībā uz amatpersonu rotāciju veikšanu.

Uzdevuma izpilde ir novilcināta, un nulles tolerance koruptīvām parādībām VID Muitas pārvaldē un arī citās struktūrvienībās nav ieviesta. Tā vietā, lai īstenotu pārmaiņu vadību un pildītu ministra dotos uzdevumus, medijos tiek publiskota informācija, ka amatpersonu rotācija VID nav iespējama, tādējādi neveicinot korupcijas novēršanas procesa pilnveidošanu un iekšējās kontroles sistēmas sakārtošanu, lai nākotnē preventīvi mazinātu korupcijas riskus. FM ieskatā tas norāda, ka VID ģenerāldirektore nespēj efektīvi īstenot korupcijas un interešu konflikta mazināšanas pasākumus, kas izriet no auditos konstatētiem trūkumiem un secinājumiem.

Tāpat, iepazīstoties ar disciplinārlietas materiāliem un iesniegtajiem secinājumiem par vecāko muitas uzraugu Aināru Lipski, ministrijā konstatēts, ka arī šeit VID lēmums ir “brāķis”, kas būs jāizlabo. Tādēļ 2022. gada 8. jūnijā FM ir uzdevusi VID ģenerāldirektorei mēneša laikā veikt VID amatpersonas reputācijas izvērtējumu saskaņā ar likuma “Par Valsts ieņēmumu dienestu” 17. panta pirmo daļu, pieņemt atbilstošu lēmumu un nekavējoties par to informēt FM.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro