Jānis Bordāns ar OECD ģenerālsekretāru apspriež situāciju Ukrainā

Trešdien, 9.martā, Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs Jānis Bordāns tikās ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) ģenerālsekretāru Matiasu Kormanu (Mathias Cormann), lai apspriestu sadarbību starp Latviju un OECD tieslietu jomā.

Apspriežot situāciju Ukrainā, OECD ģenerālsekretārs atzina, ka nepieciešams stingrs atbalsts demokrātijas vērtību stiprināšanai Ukrainā, izstrādājot konkrētus atbalsta pasākumus valsts atjaunošanas procesā.

“Mūsu kopīgais mērķis tiesiskuma un demokrātijas aizsardzība. Putina režīma iebrukums Ukrainā nav tikai Ukrainas, bet visas Eiropas nākotnes un likuma varas jautājums”, uzsvēra J.Bordāns.

Abas amatpersonas atzinīgi novērtēja līdzšinējo Latvijas un OECD sadarbību tieslietu jomā. OECD ģenerālsekretārs uzsvēra Interešu pārstāvības atklātības likumprojekta virzību Saeimā, tiesiskā regulējuma uzlabojumus sekmīgai korupcijas novēršanai un apkarošanai, kā arī Tieslietu ministrijas ieguldījumu Starptautiskās Tieslietu nedēļas organizācijā un tās centrālā notikuma – tieslietu līderu diskusijas – vadīšanā.

Sarunas laikā ar OECD ģenerālsekretāru J.Bordāns akcentēja Ekonomisko lietu tiesas veiksmīgo darbu, kā arī pateicās OECD par atbalstu šīs tiesas izveides procesā. J.Bordāns uzsvēra, ka pašreizējā prioritāte ir Tieslietu akadēmijas izveide, lai stiprinātu tiesu un tiesnešu specializāciju, kā arī radītu ilgtspējīgu un stabilu tiesu varas profesionāļu kvalifikācijas celšanas sistēmu. Efektīva un kvalitatīva tiesu sistēma ir būtisks faktors ārvalstu investīciju piesaistei un valsts ekonomiskajai attīstībai. Tas ietekmē arī uzņēmējdarbības vidi un līdz ar to arī iedzīvotāju labklājības līmeni, uzsvēra tieslietu ministrs.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro