Jau 10 gadus A/S „Latvijas Valsts meži” nevalstisko organizāciju sociālo jomu projektu atbalstam novirza 300 000 eiro

Pamatojoties uz a/s „Latvijas valsts meži” un Partneru – nodibinājums „Fonds „Ziedot.lv””, nodibinājums „Latvijas Bērnu fonds” un biedrība „Latvijas Samariešu apvienība” Nodomu protokolu un 2020.gada 30.decembrī noslēgto līgumu par a/s „Latvijas valsts meži” ziedojumu sociālajai jomai, jau desmito gadu Partneri izsludina pieteikšanos biedrībām un nodibinājumiem atbalsta saņemšanai sociālās jomas projektiem.                  

Atbalstam sociālās palīdzības veicināšanai pieejami 300 000 eiro šādās prioritārajās jomās:

  • Atbalsts bērniem un pieaugušajiem ar īpašām vajadzībām;
  • Palīdzība sociāli mazaizsargātām sabiedrības grupām krīzes situācijās;
  • Atbalsts pensijas vecuma cilvēkiem cienīgam un aktīvam dzīvesveidam;
  • Atbalsts sabiedrības grupu integrācijai.

„Esam gandarīti, ka “Latvijas valsts meži” jau desmit gadus atbalsta svarīgas iniciatīvas Latvijā. Tas liecina par stratēģisku un jēgpilnu sociālās atbildības īstenošanu. Šajā gadā atbalsts sabiedrībai ir īpaši būtisks, jo Covid-19 pandēmijas krīzes skarti ir visi Latvijas iedzīvotāji, bet it īpaši sociāli jūtīgo grupu pārstāvji. Ziedot.lv rūpīgi seko līdzi katra projekta ieviešanai, lai ziedotie līdzekļi tiktu izlietoti mērķtiecīgi un nestu labumu visai sabiedrībai,” uzsver Ziedot.lv vadītāja Rūta Dimanta.

Projekta maksimālais īstenošanas laiks no 2021. gada 1.marta līdz 31.decembrim. Viena organizācija un tās struktūrvienība var iesniegt vienu projekta pieteikumu. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt vietnē nvo.ziedot.lv līdz 2021. gada 31. janvārim (ieskaitot).

Janvāra sākumā 68 organizāciju pārstāvji tikās attālinātā informatīvā seminārā, lai uzklausīt ieteikumus projekta sagatavošanā.

Lai LVM ziedojumu sadale un atbalstīto projektu īstenošana būtu maksimāli godīga un caurskatāma, LVM jau kopš 2011. gada to nodevis profesionāļu rokās. Sociālajā jomā sadarbības memorands noslēgts ar uzticamiem savas jomas pārzinātājiem – nodibinājumu Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fondu un Latvijas Samariešu apvienību, kas organizē konkursa norisi un uzrauga ziedojuma izlietojumu. LVM atbalsta arī Ziedot.lv, Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Samariešu apvienību prioritāro sociālās palīdzības mērķprogrammu projektus.

Komentāri