Jelgavā pabeigts jau trešais ES fondu jaunajam periodam veltītais grafiti zīmējums

Pirmdien, 21. novembrī, Jelgavā pabeigts jau trešais no kopā pieciem grafiti zīmējumiem, kas veltīts kādam no Eiropas Savienības (ES) fondu investīciju lielajiem mērķiem 2021.-2027. gada periodā. Šoreiz apgleznota Pārlielupes bibliotēkas (Loka maģistrālē 17) siena, tajā simboliski atspoguļojot sociālu un iekļaujošu Eiropu un Latviju.

Nākamajos septiņos gados finansiāli vislielākā pīrāga daļa, kas ir teju trešdaļa jeb pusotrs miljards eiro no kopējā ES fondu finansējuma Latvijai – atvēlēta tieši mērķim “Sociāla un iekļaujoša Eiropa un Latvija”. Šī mērķa ietvaros ar ES fondu finansējumu tiks atbalstīta, piemēram, izglītības un pirmsskolas izglītības iestāžu modernizēšana, ienākumu paaugstināšana sociālā riska iedzīvotājiem, darba tirgus pasākumu pielāgošana, tai skaitā padarot pieaugušo mūžizglītību pieejamāku un mērķētāku darba tirgus vajadzībām. Būtiskas investīcijas paredzētas veselības aprūpes sistēmas attīstībai, lai Latvijas iedzīvotājiem nodrošinātu kvalitātes un cenas ziņā vienlīdzīgu un savlaicīgu piekļuvi sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem.

Jelgavu var dēvēt par vienu no aktīvākajām un mērķtiecīgākajām ES fondu investīciju piesaistītājām. Tā piemēram, 2014.-2020. gada perioda ietvaros Jelgavas novadā un Jelgavas pilsētā tiek īstenoti kopā 120 projekti ar 137 miljonu eiro ES fondu līdzfinansējumu. Projektu īstenošanas rezultātā nozīmīgākās ES fondu investīcijas veiktas tādās jomās kā pētniecība, uzņēmējdarbības attīstība, energoefektivitātes paaugstināšana, vides aizsardzība, transporta sistēma, vispārējās izglītības infrastruktūra un deinstitucionalizācija, kad cilvēkiem ar ierobežotām spējām sevi aprūpēt tiek sniegts nepieciešamais atbalsts, lai tie spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Jāmin arī projekts, kura ietvaros veikta kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un jaunu tūrisma pakalpojumu izveide – t.i. veikta valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa ēkas Vecpilsētas ielā 14  restaurācija un nepieciešamās saistītās infrastruktūras – ēkas Krišjāņa Barona ielā 50 pārbūve, izveidojot Zemgales restaurācijas centru un attīstot jaunus tūrisma pakalpojumus.

2021.-2027. gada periodā Latvijā tiks ieguldītas būtiskas ES fondu investīcijas piecu miljardu eiro apmērā, no kurām 4,3 miljardi eiro būs ES fondu finansējums, bet 0,7 miljardi eiro – nacionālais līdzfinansējums. Tās paredzēts novirzīt sešiem galvenajiem virzieniem. Pirmais no tiem – viedāka Eiropa paredz inovatīvas un viedas ekonomiskās pārmaiņas, pētniecības un prasmju attīstīšanu, atbalstu uzņēmējdarbībai un digitalizācijai. Otrais virziens – zaļāka Eiropa paredz virzību uz klimatneitralitāti, pielāgojoties klimata pārmaiņām un īstenojot vides aizsardzības pasākumus. Trešais virziens – ciešāk savienota Eiropa, kas mērķēts uz droša, ilgtspējīga un pieejama transporta attīstību. Ceturtais ieguldījumu virziens – sociāla un iekļaujoša Eiropa – vērsts uz Latvijas iedzīvotāju vienādu iespēju un piekļuves nodrošināšanu izglītībai, veselības aprūpei un darba tirgum. Piektais no virzieniem – iedzīvotājiem tuvāka Eiropa vērsts reģionos dzīvojošo iedzīvotāju dzīves kvalitātes uzlabošanu, bet pēdējais, sestais virziens paredz atbalstu sociālekonomisko grūtību risināšanai saistībā ar pārkārtošanos uz klimatneitralitāti.

Jau ziņots, ka visu novembri piecās dažādās Latvijas pilsētās (Valmierā, Daugavpilī, Jelgavā, Liepājā un Rīgā) ar grafiti mākslinieku piesaisti plānots veikt sienu gleznojumus, kas katrs vizuāli attēlos kādu no ES fondu investīciju mērķiem, simboliski demonstrējot visu Latvijas reģionu iesaisti ES fondu investīciju veiksmīgā ieguldīšanā. Tā Finanšu ministrija turpina vērst sabiedrības uzmanību uz drīzu jaunā ES fondu perioda uzsākšanu un no 2023. gada sākuma mudina potenciālos projektu īstenotājus būt gataviem izmantot ES finansējuma sniegtās priekšrocības.

Pirmās divas grafiti sienas “Viedāka Eiropa un Latvija” un “Iedzīvotājiem tuvāka Eiropas un Latvija” jau atklātas Vidzemes Augstskolā, Valmierā, kā arī Daugavpilī, Jaunajā Forštatē, kur tika apgleznota sabiedriskā transporta pietura “Aveņu iela”.

Mākslas darba “Sociāla un iekļaujoša Eiropa un Latvija” autors ir Matīss Maksimovs.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro