Līdz gada beigām Latvijas skolēnu vajadzībām tiks piegādāti 25 080 datori

Jau novembra beigās Latvijas pašvaldības sāks saņemt pirmos datorus, lai varētu tos sadalīt savām izglītības iestādēm, nodrošinot skolēnus ar mācību procesam nepieciešamajām ierīcēm.

“21. gadsimta digitalizācijas lēciens arī izglītībā pieprasa apgūt laikmetam atbilstošas un nepieciešamas prasmes. Līdz ar datoru nodrošināšanu skolēniem būsim spēruši sen vajadzīgo soli arvien mūdienīgākas izglītības vides izveidošanā, lai pilnveidotā mācību satura apgūšana notiek ar šodienai atbilstošu rīku palīdzību,” uzsver izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece.

Kopumā datorus saņems visas 43 pašvaldības, kuras kā projekta partneri apņēmušās rūpēties par piegādātās tehnikas sadali izglītības iestādēm un turpmāku izmantošanu mācību procesā. Kopā ar datoriem pašvaldībām un izglītības iestādēm tiks nodrošināta programmatūra centralizētai un efektīvai datortehnikas administrēšanai. Būs pieejamas arī Google Workspace for Education  Standart licences, kas sniedz iespēju izglītības iestādēm organizēt klases pārvaldību un datu apstrādi atbilstoši ES noteiktajām datu glabāšanas prasībām. Projekta ietvaros Valsts izglītības satura centrs kā sadarbības partneris nodrošinās metodisko atbalstu pašvaldību digitālajām komandām. Līdz 2025. gada beigām skolu datoru iegādei plānots vēl papildus investēt vairāk nekā 50 miljonus eiro.

Datoru skaits, ko saņems katra pašvaldība, ir aprēķināts proporcionāli skolēnu skaitam izglītības iestādēs 7.-9.klašu grupā. Tādējādi visā Latvijā kopumā ar datoriem tiks nodrošināti vairāk nekā 40% šīs vecuma grupas skolēnu. 

Līdz ar 25 080 Acer Chromebook 314 modeļa datoru iegādi Latvijas izglītības ekosistēmā ienāk ChromeOS operētājsistēma, dažādojot pieejamās tehnoloģijas, ko apgūst skolēni un paaugstinot konkurenci starp dažādiem programmatūras ražotājiem. Ar šo iepirkumu Latvija seko pasaules tendencēm izglītības digitālās transformācijas jomā, kur izglītības iestādēs Chromebook datori visā pasaulē kļūst aizvien populārāki to salīdzinošās vienkāršības un zemāko izmaksu dēļ.

Iepirkums tika īstenots Eiropas Savienības (ES) struktūrfondu projekta “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ietvaros Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) izveidotajā Elektronisko iepirkumu katalogā. Projektā kā sadarbības partneri iesaistītas visas Latvijas pašvaldības.

Papildu ieguvums datoru iegādes procesā ir IZM veidotais datortehnikas katalogs Elektronisko iepirkumu sistēmā. Izstrādājot katalogu, ņemts vērā izglītības saturs Latvijas izglītības iestādēs, un specifikācija tika saskaņota ar Valsts izglītības un satura centru. Tādējādi visa katalogā iekļautā datortehnika ir piemērota mācību procesa pamatvajadzību nodrošināšanai un standartizē datoru tehnisko bāzi. Tas vienkāršo iepirkuma procedūru un atvieglo izvēli, meklējot skolēnu vecumposmam un izglītības programmai atbilstošāko ierīci. Izveidotajā datortehnikas katalogā turpmākos trīs gadus datortehniku izglītības vajadzībām varēs iegādāties arī citas valsts iestādes un ikviena pašvaldība, kas vēlēsies papildināt skolu datorparku, vienlaikus arī saīsinot iepirkuma procedūru.

Divu pakāpju iepirkuma rezultātā tiesības piegādāt datortehniku izglītības iestādēm ieguva uzņēmums SIA “Baltijas Informācijas tehnoloģijas”.

IZM īstenotais projekts “Izglītības iestāžu digitalizācija 7.-9.klasēm” ir cieši saistīts ar memorandu “Dators ikvienam bērnam”, kura mērķis ir veicināt izglītības iestāžu digitalizāciju, padarot datorus pieejamus ikvienam Latvijas skolēnam. Parakstot memorandu 2021. gada 17.maijā, šo mērķi apņēmās sekmēt IZM, Valsts prezidenta kanceleja, Latvijas Pašvaldību savienība, Saeimas Izglītības, zinātnes un kultūras komisija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un Finanšu ministrija.

Tehnikas iegāde Latvijas skolēnu nodrošināšanai ar datoriem ir viens no veicamajiem uzdevumiem atbilstoši IZM piedāvātajam attīstības plānam “Nākotnes prasmes – nākotnes sabiedrībai”, lai mācību procesā mērķtiecīgi integrētu tehnoloģijas un satura apgūšanā izmantotu digitalizācijas sniegtās iespējas.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro