Latvijas Dabas fonds aicina Rīgas apkaimes veidot pilsētas pļavas

Latvijas Dabas fonds sadarbībā ar Rīgas domi šajā pavasarī aicina apkaimes iesaistīties projektā “Pilsētas pļavas”, lai kopīgi veidotu ziedošas un daudzveidīgas pļavas pilsētvidē. Lai piedalītos projektā, apkaimju biedrības aicinātas līdz 27. aprīlim iesniegt savu pieteikumu Latvijas Dabas fondam.

Projekta “Pilsētas pļavas” vadītāja Latvijas Dabas fondā Rūta Sniedze-Kretalova stāsta: “Rīgā ir daudz plašas, regulāri pļautas zālienu teritorijas. Tās tiek intensīvi apsaimniekotas – pļautas, un, lai arī zaļas, tomēr no sugu daudzveidības viedokļa dēvējamas par zaļajiem tuksnešiem. Mēs rosinām katrā Rīgas apkaimē vismaz kādu no šādiem zālieniem atstāt dabai. Tas nozīmē – pļaut retāk un bagātināt ar Latvijai raksturīgajām pļavu sugām. Tas dos skaisti ziedošas pļavas pilsētai, kur apkaimju iedzīvotāji varēs iepazīt pļavas augus, saplūkt jāņuzāles, kā arī veidos bioloģiskās daudzveidības saliņas pilsētvidē, kura kļūst arvien būtiskāka dabas daudzveidības saglabāšanai kopumā.”

Tāpēc Latvijas Dabas fonds aicina Rīgas apkaimju biedrības ieteikt vietas, kur līdzšinējo pilsētas mauriņu vietā vēlaties redzēt ziedošas pilsētas pļavas un kopīgi sadarboties to veidošanā. Vairāk informācijas par dalību projektā un tās nosacījumiem – www.ldf.lv. Lai piedalītos akcijā, apkaimju biedrībām līdz 27. aprīlim jāaizpilda pieteikuma forma: https://ej.uz/pilsetas_plavas

Projekta ietvaros apkaimju biedrību uzdevums būs informēt un iesaistīt pļavu veidošanā apkaimes iedzīvotājus, kā arī organizēt zāliena dabiskošanas talku, kas ietvers velēnas norakšanu, augsnes izlīdzināšanu, sēklu izsēšanu, iespēju robežās nodrošinot arī tehniskos resursus. Latvijas Dabas fonds izvērtēs pieteiktās teritorijas, izvēlēsies piemērotākās vietas pļavu veidošanai, sniegs iedzīvotājiem informāciju par pļavas augu ieviešanas ekoloģiskajiem un praktiskajiem aspektiem. Tāpat LDF eksperti sagatavos apsaimniekošanas plānu un sekos līdzi izmaiņām zālāja sugu sastāvā, nodrošinās sēklas no Latvijas dabiskajām pļavām un vadīs zālāju dabiskošanas talkas

Rīgas Dome savukārt ir apņēmusies nodrošināt “Pilsētas pļavu” projektā iekļauto teritoriju apsaimniekošanu, samazinot pļaušanas biežumu un nodrošinot zāles savākšanu.

2021. gada sezonā akciju paredzēts īstenot testa režīmā, ne vairāk kā 20 zālāju teritorijās. Atjaunošanas talkas plānotas 2021. gada rudenī. Projektā teritorijas var pieteikt apkaimju biedrības vai citas ar apkaimēm saistītas organizācijas, taču ne individuāli pieteicēji.

Akcija tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda finansētā projekta “Dabas interešu aizstāvība Latvijas Dabas fonda darbības ietvaros” sadarbībā ar GrassLIFE.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro