LIZDA lemj rīkot protesta gājienu un atsākt streiku, jo nav izpildītas streika vienošanās

Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) padome nolēmusi 24. aprīlī rīkot protesta akciju, kā arī sākt trīs dienu visas Latvijas pedagogu streiku.

Pamatojoties uz Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un izglītības un zinātnes ministres sarunām par 2022. gada 12. septembrī pieteiktā streika sarunu vienošanās izpildi, paredzot konkrētu finansējumu valsts budžetā pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafikam laika periodam no 2023. gada 1. septembra līdz 2025. gada 31. decembrim un darba slodzes sabalansēšanai visām pedagogu grupām, LIZDA Padomes 2023. gada 15. februāra ārkārtas sēdē tika nolemts pieprasīt valdībai līdz 2023. gada 15. martam pilnībā izpildīt streika vienošanos un:

1)  pieņemt grozījumus MK 05.07.2016. noteikumos Nr.445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi”, nosakot zemākās darba samaksas likmes no 2023.gada 1.septembra, no 2024.gada 1.janvāra un no 2025.gada 1.janvāra, kā arī darba slodzes sabalansēšanas principus no 2023.gada 1.septembra visām pedagogu grupām, par ko LIZDA un IZM vienojās un ko atspoguļoja pedagogu darba samaksas pieauguma grafikā laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim, kas 2023.gada 1.februārī tika ievietots Tiesību aktu publiskajā portālā;

2)  pieņemt grozījumus MK 21.06.2022. noteikumos Nr.376 “Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”, atbilstoši pedagogu darba samaksas pieaugumam palielinot 5.punktā noteikto mērķdotācijas apmēru uz vienu izglītojamo;

3) iekļaut likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Ņemot vērā, ka grozījumi attiecīgajos normatīvajos aktos līdz 2023. gada 15. martam nav veikti, LIZDA Padome šodien sēdē lēma 24. aprīlī organizēt izglītības un zinātnes nozares darbinieku gājienu, pieprasot no politikas veidotājiem cieņu pret nozari un atbildību, pildot spēkā esošus normatīvos aktus un likumus. Padome arī ir lēmusi atsākt pērnā gada rudenī plānoto streiku. Streika norise un ilgums būs atkarīgi no valdības tālākās rīcības.

Nesagaidot no valdības solīto rīcību, pirmajā etapā streika forma varētu būt izglītības un zinātnes darbinieku darba pārtraukšana uz trim dienām no 2023. gada 24. aprīļa, neveicot darba pienākumus, lai tiktu panākta 2022.gada 12.septembrī pieteiktā streika sarunu vienošanās izpilde, pieņemot grozījumus MK noteikumos Nr.445 un MK noteikumos Nr.376 un iekļaujot likumā “Par valsts budžetu 2023. gadam un budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam” pedagogu darba samaksas pieauguma grafika laika periodam no 2023.gada 1.septembra līdz 2025.gada 31.decembrim nodrošināšanai nepieciešamo finansējumu.

Par tālāko streika formu LIZDA Valde lems atkarībā no tā brīža aktuālās situācijas.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro