LM tupinās dialogu ar sociālajiem darbiniekiem

Labklājības ministrijas (LM) valsts sekretārs Ingus Alliks, valsts sekretāra vietniece Līga Āboliņa un Metodiskās vadības un kontroles departamenta direktore Ilze Skrodele-Dubrovska ceturtdien, 19. novembrī, iesaistījās diskusijā pie LM ar sociālajiem darbiniekiem, kuri pēc Latvijas sociālo dienestu vadītāju apvienības aicinājuma bija sapulcējušies, lai paustu savu nostāja par vairākiem sociālās pakalpojumu jomas un sociālā darba jautājumiem.

Ministrijas pārstāvji saņēma arī rakstiski noformētu sapulces dalībnieku viedokli, un vienojās ar sapulces dalībniekiem, ka tuvākajā laikā to izvērtēs un aicinās pie kopīga sarunu galda. Visi bija vienisprātis, ka LM un sociālā darba nozares speciālistiem nepieciešams turpināt konstruktīvu sadarbību, lai izskanējušos nozares priekšlikumus iekļautu topošajās sociālās aizsardzības un darba tirgus politikas pamatnostādnēs, kā arī bērnu, jauniešu un ģimenes pamatnostādnēs nākamajiem septiņiem gadiem.

Komentāri