Nākamajā gadā tiks palielināts neapliekamais minimums

Trešdien, 29. septembrī, Ministru kabinets (MK) izskatīja Finanšu ministrijas (FM) sagatavotus grozījumus likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli (IIN). Lai turpinātu mazināt darbaspēka nodokļu slogu zemu ienākumu saņēmējiem un uzlabotu uzņēmumu konkurētspēju Baltijas valstu starpā, ir nepieciešams turpināt paaugstināt ar IIN neapliekamo minimumu, vienlaikus paaugstinot neapliekamo minimumu arī pensionāriem.

Finanšu ministrs Jānis Reirs: “Finanšu ministrijas virzītie likumprojekti saistībā ar 2022. gada budžetu ir vērsti uz nodokļu samazināšanu. Likumprojektā iekļautas normas, lai 2022. gadā varētu īstenot maksimālā diferencētā neapliekamā minimuma palielināšanu strādājošajiem un pensionāriem – no 1. janvāra (350 eiro mēnesī) un no 1. jūlija (500 eiro mēnesī).”

Ar grozījumiem paredzēts noteikt atbrīvojumu atbalsta programmas dzīvojamo ēku atjaunošanai un energoefektivitātes paaugstināšanai ietvaros piešķirtajiem grantiem. Tāpat paredzēta norma, kas paredz darba koplīgumā ietvertos no IIN atbrīvotos ēdināšanas izdevumus līdz 480 eiro gadā (vidēji 40 eiro mēnesī) papildināt ar ārstniecības izdevumiem esošā limita ietvaros.

Ar likuma grozījumiem paredzēts noteikt, ka tad, ja tiek atsavināts nekustamais īpašums, kura sastāvā ir lauksaimniecībā izmantojamā zeme un ēkas, un to īpašumā iegūst persona, kura nodarbojas ar lauksaimniecisko ražošanu, ienākumam no lauksaimniecībā izmantojamās zemes atsavināšanas proporcionāli tiek piemērots IIN atbrīvojums, ja nodokļa maksātāja rīcībā ir sertificēta nekustamā īpašuma vērtētāja vērtējums, kurā norādīta nekustamā īpašuma kopējā, kā arī atsevišķu daļu (tai skaitā lauksaimniecībā izmantojamās zemes) vērtība.

Paredzēts arī uzlabot no IIN atbrīvoto stipendiju administrēšanu, paredzot Valsts ieņēmumu dienestam (VID) tiesības vērtēt stipendiju atbilstību tās definīcijai ne tikai pēc juridiskās formas, bet arī ekonomiskās būtības, tai skaitā vērtēt stipendiju izmaksas avotus.

Likumprojektā iekļauta arī norma, kas paredz VID veikt IIN pārmaksas atmaksu tikai bezskaidrā naudā, kā arī citi tehniski un redakcionāli precizējumi.

Likumprojekts ir iekļauts valsts budžeta likumprojekta pavadošo likumprojektu paketē. Tas skatāms MK mājaslapā.

Komentāri

cumshots vines.https://www.yoloxxx.com/

www.yaratik.pro